Maak studeren toegankelijker met belastingvrije schenking

Geld schenken voor het volgen van een studie of voor duurzame aanpassingen aan de woning. Als het aan het notariaat ligt, wordt dit in de toekomst mogelijk. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), Netwerk Notarissen en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) pleiten voor een belastingvrijstelling waarmee studenten belastingvrij financieel worden ondersteund. Het plan sluit aan op de uitgelekte Kabinetsplannen waarbij de belastingvrijstelling voor schenkingen voor een eigen woning vanaf 2017 wordt verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan personen jonger dan 40 jaar.

Door de invoering van het sociale leenstelsel per 1 september zijn studenten steeds meer aangewezen op andere financieringsvormen. Uit recente mediaberichten blijkt dat schuldenvrij afstuderen steeds lastiger wordt. Ook lost een op de vijf oud-studenten z’n studieschuld niet af en staat dus te boek als wanbetaler.

Meer belastingvrijstellingen
In de notariële praktijk blijkt dat belastingvrije schenkingen die mensen aan elkaar kunnen doen voor een bepaald doel goed aansluiten op hun behoefte. Denk aan de tijdelijk verruimde schenkbelastingvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een hypotheek in 2014. Het voornemen van het Kabinet om deze vrijstelling opnieuw en structureel te verruimen, is daar een goed voorbeeld van, aldus de beroepsgroep. Maar het notariaat bepleit meer van dat soort vrijstellingen in de wet op te nemen. Een voorbeeld daarvan is de belastingvrije schenking voor een studie. Met een dergelijke vrijstelling wordt in Nederland een fiscaalvriendelijke vorm van crowdfunding ter ondersteuning van de kenniseconomie geïntroduceerd.

Woning verduurzamen
Een ander doel is een belastingvrije schenking aan iemand die zijn huis wil verduurzamen. Het aanbrengen van zonnepanelen, dakisolatie, vloerisolatie en isolerend glas voor een gemiddelde woning in Nederland kost zo’n 20.000 euro. Met een verduurzamingsvrijstelling kan dit bedrag door iemand belastingvrij worden geschonken zodat een ander zijn woning kan verduurzamen.

Vijf aanbevelingen vanuit de notariële praktijk
Deze en andere aanbevelingen staan in het manifest 'Belastingen moderner en makkelijker' (pdf) dat de KNB samen met Netwerk Notarissen en de EPN heeft opgesteld. Hierin pleit het notariaat ook voor een rechtvaardige belastingrente over erfbelasting, vereenvoudiging van de eigenwoningregeling, modernisering van de erfbelasting en vereenvoudiging van de overdracht bij familiebedrijven.

Verder in het nieuws

Wie wordt de nieuwe Notaris van het Jaar? (video)

Werkt u op een notariskantoor en kent u de Notaris van het Jaar? Of bent u (kandidaat-)notaris en vindt u dat uw (vroegere) collega of studiegenoot de titel verdient? Geef hem of haar dan op! Behalve ...

KNB start campagne om trots op te zijn

'Het moment', dat is de titel van de nieuwe communicatiecampagne die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vandaag start. Centraal staan een aantal belangrijke momenten waarop de notaris e...

Geschillencommissie doet meer uitspraken

De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder da...