Meer Kamervragen naar aanleiding EO-programma

Jeroen Recourt (PvdA), Jan de Wit (SP) en Renske Leijten (SP) hebben Kamervragen gesteld over het beoordelen van de wilsbekwaamheid door een notaris bij dementie. Donderdag stelden ook VVD-Tweede Kamerleden Foort van Oosten en Michiel van Veen Kamervragen naar aanleiding van de EO-uitzending De Vijfde Dag.

In De Vijfde Dag ging het donderdag over een 22-jarige jongen die trouwt met zijn 79-jarige dementerende oudtante. In de uitzending komt de vraag aan de orde hoe het mogelijk is dat een notaris alle zorgvuldigheidseisen rondom wilsbekwaamheid negeert en iemand in één dagdeel tot enig erfgenaam van zijn oudtante kan benoemen.Jef Oomen, bestuurslid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), zegt in het programma dat notarissen graag willen bijdragen aan het oplossen van dit maatschappelijke probleem. Hij roept de overheid op te bekijken of er in de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een ruimte is in te bouwen voor het notariaat.

Aansluiten bij Wet Meldcode
De PvdA vraagt nu aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in hoeverre het beroepsgeheim notarissen kan hinderen bij het melden van (vermoedens van) strafbare feiten. Ook wil Recourt weten of een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme anoniem melding kan doen van ongebruikelijke transacties. De SP wil van Teeven en Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS horen wat hun reactie is op de uitspraak van Oomen en of notarissen kunnen aansluiten bij de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast stellen De Wit en Leijten nog de vraag of de staatssecretarissen bereid zijn om de geheimhoudingsplicht van notarissen in te perken zodat zij in de toekomst voornoemd misbruik beter kunnen melden.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...