Meer mensen werkzaam in het notariaat

Het aantal toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers is het derde kwartaal van 2018 gestegen ten opzichte van hetzelfde een jaar eerder. De grootste stijging is zichtbaar bij de toegevoegd notarissen: 21 procent. Dat blijkt uit de laatste factsheets van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). In totaal werken er nu 327 mensen meer in het notariaat dan een jaar eerder.

Het aantal kandidaat-notarissen stijgt met 3 procent en het aantal medewerkers met 4 procent. Het aantal notarissen is nagenoeg gelijk gebleven. Gemiddeld is 70 procent van de personen op een notariskantoor medewerker, 17 procent is kandidaat-notaris en 13 procent (toegevoegd) notaris.

Meer akten
Er zijn 396.987 akten gepasseerd in het derde kwartaal van dit jaar. Een toename van 3.130 akten (1 procent) ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal levenstestamenten is het afgelopen jaar met 38 procent toegenomen. En huwelijkse voorwaarden juist met 32 procent afgenomen. Dit laatste is het gevolg van de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen die 1 januari is ingegaan.

 

Verder in het nieuws

Bemanners Notaristelefoon spreken begrijpelijke taal

Consumenten die naar de Notaristelefoon bellen, zijn tevreden over hoe ze te woord worden gestaan. Zo’n 90 procent vindt dat er in begrijpelijke taal wordt gesproken. 80 procent vindt de uitleg bruikb...

Aanpassing 5 procent-regeling bij nieuwbouw

De dinsdag aangenomen wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft ook gevolgen voor notarissen. De regeling waarbij consumenten 5 procent van de aanneemsom achterhouden bij de notaris, wordt op 1 janu...

Minder notarissen willen eenmanskantoor overnemen

Bij de Commissie van deskundigen notariaat (Cvdn) zijn in 2018 minder ondernemingsplannen van toekomstig notarissen ingediend dan een jaar eerder. In 2018 kreeg zij 53 plannen te beoordelen, een jaar ...