Meeste ontzettingen vorig jaar in regio Amsterdam

De kamers voor het notariaat hebben vorig jaar in totaal 485 klachten binnengekregen. De meeste kwamen binnen bij de kamer Arnhem-Leeuwarden, namelijk 189. Dit blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers voor het notariaat.

De kamers voor het notariaat kunnen bij een gegronde klacht verschillende tuchtmaatregelen opleggen. De meest zware is het ontzetten van een (kandidaat-)notaris uit het ambt. Dit kwam vorig jaar vier keer voor. Zo staat in het jaarverslag (pdf, 859 kB). De meeste gevallen waren in de regio Amsterdam, namelijk drie. Daarnaast kan een (kandidaat-)notaris worden geschorst voor ten hoogste zes maanden. Dit gebeurde tien keer, waarvan de meeste bij de kamer Arnhem-Leeuwarden, namelijk vier keer.

Wraking
Een lid van een kamer voor het notariaat kan worden gewraakt als de (rechterlijke) onpartijdigheid niet is gewaarborgd. Reden voor wraking kan bijvoorbeeld zijn dat een notaris lid op hetzelfde notariskantoor werkzaam is als de aangeklaagde notaris. Dit gebeurde in Amsterdam twee keer, in Arnhem-Leeuwarden een keer, in Den Haag drie keer en in ’s-Hertogenbosch zes keer.

Verder in het nieuws

WWFT 2018 in aantocht

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instelling...

Talkshow KNB Live terugkijken

Een week geleden was in het Spant! in Bussum de talkshow KNB Live, gepresenteerd door KNB-voorzitter Nick van Buitenen. Een mooie line-up van gasten schoof bij hem aan tafel aan. De compilatie van dez...