Meeste ontzettingen vorig jaar in regio Amsterdam

De kamers voor het notariaat hebben vorig jaar in totaal 485 klachten binnengekregen. De meeste kwamen binnen bij de kamer Arnhem-Leeuwarden, namelijk 189. Dit blijkt uit het jaarverslag van de vier kamers voor het notariaat.

De kamers voor het notariaat kunnen bij een gegronde klacht verschillende tuchtmaatregelen opleggen. De meest zware is het ontzetten van een (kandidaat-)notaris uit het ambt. Dit kwam vorig jaar vier keer voor. Zo staat in het jaarverslag (pdf, 859 kB). De meeste gevallen waren in de regio Amsterdam, namelijk drie. Daarnaast kan een (kandidaat-)notaris worden geschorst voor ten hoogste zes maanden. Dit gebeurde tien keer, waarvan de meeste bij de kamer Arnhem-Leeuwarden, namelijk vier keer.

Wraking
Een lid van een kamer voor het notariaat kan worden gewraakt als de (rechterlijke) onpartijdigheid niet is gewaarborgd. Reden voor wraking kan bijvoorbeeld zijn dat een notaris lid op hetzelfde notariskantoor werkzaam is als de aangeklaagde notaris. Dit gebeurde in Amsterdam twee keer, in Arnhem-Leeuwarden een keer, in Den Haag drie keer en in ’s-Hertogenbosch zes keer.

Verder in het nieuws

Nieuwe notarissen denken mee over notariële toekomst

Het benoemingsproces tot notaris moet korter en efficiënter. Daarnaast moeten notarissen gedurende hun carrière constant worden getoetst op hun kwaliteiten. Dat vonden de nieuwe (toegevoegd) notarisse...

Notarissen hebben moeite met vinden opvolger

Notarissen hebben moeite met het vinden van een opvolger. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van de peer reviews van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het gaat hierbij om notarissen m...