Minister zegt latere ingangsdatum wet doorberekening tucht en toezicht toe

Minister Ard van der Steur heeft de Eerste Kamer toegezegd de wet doorberekening kosten tucht en toezicht pas in te voeren op 1 januari 2018. Dit blijkt uit het debat dat dinsdag in de Eerste Kamer plaatsvond.

De Eerste Kamer heeft dinsdag flink gediscussieerd over de wet doorberekening kosten tucht en toezicht. D66, SP en GroenLinks lieten duidelijk van zich horen tijdens het debat, door flink in te gaan op het uitgangspunt van de wet: het profijtbeginsel. De partijen zetten grote vraagtekens bij de vraag of dit beginsel juist en in lijn met het geformuleerde regeringsbeleid wordt toegepast. D66 pleitte voor aanhouding van het wetsvoorstel. Dit totdat de afweging ervoor duidelijker is. Volgens de SP is de nieuwe wet een manier om een gat op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie te dichten. Het CDA benadrukte dat de doorberekening van de kosten voor toezicht en tuchtrecht uitvoeringsproblemen geeft bij beroepsgroepen, zoals het notariaat. D66 diende aan het einde van het debat een motie in waarmee de wet wordt aangehouden totdat het toetsingskader helder is.

Periode overbruggen
De minister van Veiligheid en Justitie liet eerder in november weten niet van plan te zijn een deel van de wet doorberekening kosten tuchtrecht en toezicht later in werking te laten treden. Dit was een suggestie van de Eerste Kamerfractie van het CDA. Die wilde daarmee de periode overbruggen waarin de wet al in werking was getreden, maar het garantiefonds nog niet wettelijk was geregeld. Met de latere ingangsdatum is de kans groter dat de nieuwe wet Garantiefonds, waarmee de kosten van het opschonen, tijdelijk archiveren en verzekeren van een zwevend protocol gedekt kunnen worden. Op die manier blijven notariële akten toegankelijk. Uit het garantiefonds kunnen ook de kosten voor toezicht en tuchtrecht worden betaald.

Maatschappij
De KNB is tegen doorberekening van de kosten voor toezicht en tuchtrecht aan notarissen. Toezicht en tuchtrechtspraak zijn waarborgen voor een goed functionerend notariaat en zijn daarom in de eerste plaats van belang voor de maatschappij zelf. De kosten daarvan moeten dan ook door de maatschappij worden gedragen.

Komende dinsdag wordt er gestemd over het wetsvoorstel.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...