Ministers stimuleren info-uitwisseling tussen Wwft-instellingen

Meer informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen en een uitbreiding van de capaciteit van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Maandag hebben ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hun nationale aanpak witwassen gepresenteerd. Volgens de bewindslieden is er naast de bestaande regels meer nodig om het criminelen lastiger te maken geld wit te wassen.

‘Witwassen is een heel groot probleem dat gezamenlijk aangepakt moet worden’, aldus Hoekstra. Samenwerking en informatie-uitwisseling zijn belangrijk voor Wwft-instellingen. Hiermee kunnen zij hun poortwachtersrol effectiever vervullen. De ministers sturen aan op samenwerking tussen banken. Transacties die bij een individuele bank niet als ongebruikelijk worden beoordeeld, kunnen bij andere banken wel degelijk duiden op witwassen. Ook het opzetten van een zwarte lijst met verdachte personen wordt gezien als een belangrijk hulpmiddel voor de effectiviteit van de poortwachtersrol van banken.

Gezamenlijke transactiemonitoring
Als een bank een zakelijke relatie met een klant beëindigt vanwege witwasrisico’s, is het van belang dat de bank die een nieuwe relatie aangaat met deze klant van deze informatie op de hoogte is. De ministers stellen daarom wetswijzigingen voor die het mogelijk maken gezamenlijk transacties te monitoren en onderling informatie over klanten met hoge integriteitrisico’s te delen. Deze maatregelen zijn ook van belang voor andere instellingen die onder de Wwft vallen. De wetswijzigingen krijgen dan ook een algemeen karakter en zijn ook van toepassing op andere instellingen, zoals notarissen.

Uitbreiding capaciteit BFT
Notarissen, belastingadviseurs en accountants hebben een belangrijke rol in het herkennen en melden van constructies die bedoeld zijn om crimineel geld wit te wassen. De ministers willen daarom ook het toezicht uitbreiden. Het BFT houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wwft door notarissen, belastingadviseurs en accountants. Er wordt meer geld beschikbaar gesteld voor het BFT zodat het de capaciteit kan uitbreiden. De extra capaciteit wordt ingezet op direct toezicht, ondersteuning en samenwerking met andere partijen en op analyse. Hierdoor is scherper toezicht mogelijk.

Verder in het nieuws

Vertrouwen staat centraal op stakeholdersdiner

Voor het eerst in lange tijd ontving de KNB op 19 juni weer de belangrijkste relaties en ketenpartners bij het stakeholdersdiner in Amsterdam. Zowel de gastheer, fotograaf Jimmy Nelson, als KNB-voorzi...

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...