Model levenstestament vernieuwd

De commissie levenstestament van de KNB heeft het model levenstestament uitgebreid door daarin ervaringen en wensen uit de praktijk te verwerken. Het model NPV-levenstestament bevat dezelfde wijzigingen. De belangrijkste uitbreiding is het toezicht.

Maatschappelijke partijen vinden het toezicht een belangrijk element van het levenstestament omdat dit het instrument is waarmee financieel misbruik wordt voorkomen. Met name het toezicht tijdens de uitvoering van het levenstestament is in het nieuwe model meer uitgewerkt. Daarnaast hebben zowel de taak als de bevoegdheden van de toezichthouder bijzondere aandacht gekregen. De toezichthouder krijgt een volmacht waarmee hij in staat wordt gesteld zijn taak en de daarbij behorende bevoegdheden uit te voeren.

Geschillenregeling
Ook zijn verschillende opties voor een geschillenregeling opgenomen waarmee verschillen van inzicht tussen gevolmachtigde en toezichthouder kunnen worden opgelost. Uiteraard blijft het de keuze van de volmachtgever in welke mate hij toezicht wenst en hoe hij dat gestalte wil geven. Notarissen en kandidaat-notarissen adviseren hun cliënten over de mogelijkheden.

Levend document
Het model levenstestament blijft een levend document. Opmerkingen, wensen en ervaringen blijven welkom via m.hillen@knb.nl.

Verder in het nieuws

Notarissen passeren minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal huwelijkse voorwaarden dat echtparen bij de notaris afsluiten, neemt af. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 30 procent minder huwelijkse voorwaarden gepasseerd dan dezelfde periode vorig ...

D66 stelt Kamervragen over burgerlijke stand

Waarom bestaat er binnen de burgerlijke stand een register voor zowel het huwelijk als echtscheidingen? En klopt het dat je alleen van de burgerlijke staat ‘gescheiden’ af kan komen door te hertrouwen...