Model levenstestament vernieuwd

De commissie levenstestament van de KNB heeft het model levenstestament uitgebreid door daarin ervaringen en wensen uit de praktijk te verwerken. Het model NPV-levenstestament bevat dezelfde wijzigingen. De belangrijkste uitbreiding is het toezicht.

Maatschappelijke partijen vinden het toezicht een belangrijk element van het levenstestament omdat dit het instrument is waarmee financieel misbruik wordt voorkomen. Met name het toezicht tijdens de uitvoering van het levenstestament is in het nieuwe model meer uitgewerkt. Daarnaast hebben zowel de taak als de bevoegdheden van de toezichthouder bijzondere aandacht gekregen. De toezichthouder krijgt een volmacht waarmee hij in staat wordt gesteld zijn taak en de daarbij behorende bevoegdheden uit te voeren.

Geschillenregeling
Ook zijn verschillende opties voor een geschillenregeling opgenomen waarmee verschillen van inzicht tussen gevolmachtigde en toezichthouder kunnen worden opgelost. Uiteraard blijft het de keuze van de volmachtgever in welke mate hij toezicht wenst en hoe hij dat gestalte wil geven. Notarissen en kandidaat-notarissen adviseren hun cliënten over de mogelijkheden.

Levend document
Het model levenstestament blijft een levend document. Opmerkingen, wensen en ervaringen blijven welkom via m.hillen@knb.nl.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...