Mogelijke betrokkenheid (kandidaat-)notarissen bij faillissementsfraude schokt KNB

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is geschokt door de mogelijke betrokkenheid van drie (kandidaat-)notarissen bij faillissementsfraude. Vanochtend werden zij aangehouden door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van betrokkenheid bij de oprichting of aandelenoverdracht van een groot aantal bv’s dat onder verdachte omstandigheden failliet is gegaan. In totaal zijn vijf verdachten aangehouden in hun woonplaatsen Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere.

De KNB heeft de kamer voor het notariaat (notariële tuchtrechter) verzocht de drie (kandidaat-)notarissen per direct en voor onbepaalde tijd te schorsen op basis van artikel 26 van de Wet op het notarisambt. Hun werkzaamheden worden waargenomen door andere (kandidaat-)notarissen, die door de voorzitter van de kamer voor het notariaat worden benoemd. Het bestuur van de KNB roept (kandidaat-)notarissen op alert te zijn en fraude-indicatoren zeer serieus te nemen. 

Onderzoek naar achtergronden
Hoewel een notaris fraude, zoals met bv’s niet altijd kan voorkomen, is het wel zijn of haar taak de kans daarop zoveel mogelijk te beperken. Het is bijvoorbeeld de taak van een (kandidaat-)notaris om voldoende onderzoek te doen naar de achtergronden van de oprichting of overdracht van aandelen van een bv, zeker als die afwijkt van wat als ‘gebruikelijk’ kan worden beschouwd. Zo zal een (kandidaat-)notaris bij een aandelenoverdracht tegen geringe waarde (bijvoorbeeld  1 euro) willen weten waarom voor deze constructie is gekozen. Daarbij zal hij of zij ook antwoord willen hebben op vragen als: Wat is de feitelijke waarde van de bv? Is de onderneming nog actief? Is er kasgeld in de rechtspersoon, worden er schulden mee overgedragen? Wat is het belang van de koper? Is er sprake van een zogenoemde carrousel waarbij partijen herhaaldelijk onderling aandelen overdragen? Waarom zouden ze kosten maken voor deze overdrachten? Mochten deze vragen onvoldoende beantwoord worden, dan kan de notaris zijn dienst weigeren en gaat de oprichting of aandelenoverdracht niet door. Ook moeten (kandidaat-)notarissen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de transactie toetsen en melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) als deze ongebruikelijk is.

Zie ook het artikel in Notariaat Magazine 5, 2016: Poortwachter met klappertjespistool vaak doelwit fraudeur (pdf)

 

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...