Nederland voorbeeld voor Kazachs notariaat

Nederland is een voorbeeldland als het gaat om het systeem van notariële diensten en registratie van vastgoed. Dat vond een delegatie van vertegenwoordigers uit Kazachstan die maandag 20 augustus bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op bezoek was.

Kazachstan is enorm uitgestrekt. Het inwoneraantal is hetzelfde als dat van Nederland, maar in Nederland wonen 400 mensen per vierkante kilometer en in Kazachstan 6. Er zijn 4.500 notarissen, zowel staatsnotarissen als notarissen in de private sector. De Kazachse delegatie wilde alles weten over de toegang tot het notariaat, de notariële opleidingen, toezicht, tuchtrecht en peer reviews. Ook stelden de Kazachen vragen over digitalisering, elektronische handtekeningen en digitale registraties.

Collegiale toetsing
Namens het ministerie van Justitie en Veiligheid sprak Geert Lankhorst. De delegatie was zeer geïnteresseerd in de relatie tussen het ministerie en de KNB. Lankhorst legde uit dat het ministerie op het gebied van regelgeving toetst en daarover goed overleg heeft met de beroepsorganisatie. Voor toezicht op individueel niveau heeft het ministerie Bureau Financieel Toezicht (BFT). De collegiale toetsing van de beroepsgroep noemde hij een vorm van zelfregulering die van levensbelang is.

Toezicht
Ten slotte werd uitgewisseld hoe het risicogebaseerde toezicht door Bureau Financieel Toezicht en de driejaarlijkse collegiale toetsing door de KNB plaatsvinden. Hoe kom je erachter of transacties niet illegaal zijn als er geen signalen binnen komen? Worden ontdekte onregelmatigheden toegedekt of juist niet? Om de notaris-ondernemers te steunen zijn in Kazachstan geen geplande controles.

Programma
De rest van de week gaat de delegatie op bezoek in bij het notariskantoor van Geertjan Sarneel in Kapelle en bij Warendorf in Amsterdam. Verder zijn er gesprekken met Boudewijn Waaijer, hoogleraar bij de Vrije Universiteit (VU), het BFT en de Belastingdienst. Ten slotte gaat de delegatie op bezoek bij het Kadaster in Apeldoorn.

BezoekKazachen21082018

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...