Nederland voorbeeld voor Kazachs notariaat

Nederland is een voorbeeldland als het gaat om het systeem van notariële diensten en registratie van vastgoed. Dat vond een delegatie van vertegenwoordigers uit Kazachstan die maandag 20 augustus bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op bezoek was.

Kazachstan is enorm uitgestrekt. Het inwoneraantal is hetzelfde als dat van Nederland, maar in Nederland wonen 400 mensen per vierkante kilometer en in Kazachstan 6. Er zijn 4.500 notarissen, zowel staatsnotarissen als notarissen in de private sector. De Kazachse delegatie wilde alles weten over de toegang tot het notariaat, de notariële opleidingen, toezicht, tuchtrecht en peer reviews. Ook stelden de Kazachen vragen over digitalisering, elektronische handtekeningen en digitale registraties.

Collegiale toetsing
Namens het ministerie van Justitie en Veiligheid sprak Geert Lankhorst. De delegatie was zeer geïnteresseerd in de relatie tussen het ministerie en de KNB. Lankhorst legde uit dat het ministerie op het gebied van regelgeving toetst en daarover goed overleg heeft met de beroepsorganisatie. Voor toezicht op individueel niveau heeft het ministerie Bureau Financieel Toezicht (BFT). De collegiale toetsing van de beroepsgroep noemde hij een vorm van zelfregulering die van levensbelang is.

Toezicht
Ten slotte werd uitgewisseld hoe het risicogebaseerde toezicht door Bureau Financieel Toezicht en de driejaarlijkse collegiale toetsing door de KNB plaatsvinden. Hoe kom je erachter of transacties niet illegaal zijn als er geen signalen binnen komen? Worden ontdekte onregelmatigheden toegedekt of juist niet? Om de notaris-ondernemers te steunen zijn in Kazachstan geen geplande controles.

Programma
De rest van de week gaat de delegatie op bezoek in bij het notariskantoor van Geertjan Sarneel in Kapelle en bij Warendorf in Amsterdam. Verder zijn er gesprekken met Boudewijn Waaijer, hoogleraar bij de Vrije Universiteit (VU), het BFT en de Belastingdienst. Ten slotte gaat de delegatie op bezoek bij het Kadaster in Apeldoorn.

BezoekKazachen21082018

Verder in het nieuws

Meer mensen werkzaam in het notariaat

Het aantal toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers is het derde kwartaal van 2018 gestegen ten opzichte van hetzelfde een jaar eerder. De grootste stijging is zichtbaar bij de toege...

In de oorlog ontslagen notarissen krijgen eerherstel

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft vier in de oorlog ontslagen notarissen eerherstel verleend. Zij zijn destijds door de bezetter oneervol ontslagen vanwege hun Joodse achtergrond o...

Notariaat viert feest met de consument

Met gebak naar de hockeyclub, met appels naar het stadcentrum of met koffie en taart naar het bejaardenhuis. Het notariaat was zaterdag 3 november overal. Dit onder het motto: ‘De notaris is jarig en ...