Nieuwe coronamaatregelen hebben weinig invloed op notariaat

Ondanks de nieuwe, beperkende coronamaatregelen, is het nog steeds erg druk in het notariaat. Notarissen passeerden in oktober ruim 162.000 akten. Dat is bijna 5 procent meer dan in september en 9 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Digitaal Repertorium (CDR), waarin notarissen alle akten registreren.

Belangrijkste stijger is opnieuw het vastgoed. Zo steeg het aantal eigendomsoverdrachten met bijna 16 procent vergeleken met oktober 2019 en ruim 7 procent met vorige maand. Het aantal hypotheekakten nam toe met 21 procent in vergelijking met een jaar eerder en 1,5 procent ten opzichte van september 2020. 

Levenstestamenten in de lift
Ook in de familiepraktijk steeg het aantal akten. Alleen het aantal huwelijkse voorwaarden niet, maar dat aantal valt elk jaar fors terug na ‘trouwmaand’ september. Het aantal testamenten nam toe met ruim 2 procent vergeleken met vorig jaar en ruim 7 procent ten opzichte van september. Levenstestamenten lijken na een lange dip weer in de lift te zitten. In oktober maakten notarissen ruim 14 procent meer levenstestamenten dan in september en ruim 5 procent meer dan in oktober 2019.

Meeste hinder
De notariële ondernemingspraktijk ondervindt nog steeds de meeste hinder van de coronacrisis. Hoewel het aantal nieuw opgerichte besloten vennootschappen (bv’s) in oktober met ruim 6 procent steeg in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, nam dat aantal met bijna 2 procent af ten opzichte van september. Ook de oprichting van stichtingen nam af: een daling van 14 procent vergeleken met oktober 2019 en een daling van ruim 10 procent als je kijkt naar de maand september van dit jaar.

Verder in het nieuws

KNB tekent bezwaar aan tegen deregulering notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft sterke bedenkingen bij het voornemen van het Directoraat Generaal GROW van de Europese Commissie om het notariaat te dereguleren. Dat schrijft d...

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...