Nieuwe coronamaatregelen hebben weinig invloed op notariaat

Ondanks de nieuwe, beperkende coronamaatregelen, is het nog steeds erg druk in het notariaat. Notarissen passeerden in oktober ruim 162.000 akten. Dat is bijna 5 procent meer dan in september en 9 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Digitaal Repertorium (CDR), waarin notarissen alle akten registreren.

Belangrijkste stijger is opnieuw het vastgoed. Zo steeg het aantal eigendomsoverdrachten met bijna 16 procent vergeleken met oktober 2019 en ruim 7 procent met vorige maand. Het aantal hypotheekakten nam toe met 21 procent in vergelijking met een jaar eerder en 1,5 procent ten opzichte van september 2020. 

Levenstestamenten in de lift
Ook in de familiepraktijk steeg het aantal akten. Alleen het aantal huwelijkse voorwaarden niet, maar dat aantal valt elk jaar fors terug na ‘trouwmaand’ september. Het aantal testamenten nam toe met ruim 2 procent vergeleken met vorig jaar en ruim 7 procent ten opzichte van september. Levenstestamenten lijken na een lange dip weer in de lift te zitten. In oktober maakten notarissen ruim 14 procent meer levenstestamenten dan in september en ruim 5 procent meer dan in oktober 2019.

Meeste hinder
De notariële ondernemingspraktijk ondervindt nog steeds de meeste hinder van de coronacrisis. Hoewel het aantal nieuw opgerichte besloten vennootschappen (bv’s) in oktober met ruim 6 procent steeg in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, nam dat aantal met bijna 2 procent af ten opzichte van september. Ook de oprichting van stichtingen nam af: een daling van 14 procent vergeleken met oktober 2019 en een daling van ruim 10 procent als je kijkt naar de maand september van dit jaar.

Verder in het nieuws

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ is deze week aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opgeheven voor de gevolgen van erkenning. De ongehuw...

Betere bescherming melder ongebruikelijke transactie

Een melder van een ongebruikelijke transactie wordt beter beschermd. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het waarborgen van de veiligheid...

Digitaal oprichten bv uitgelegd

Hoe gaat het digitaal oprichten van een bv in z’n werk? Hoe verloopt de ondertekening? En de identificatie? Deze en meer vragen over het digitaal oprichten van een bv worden beantwoord in Notariaat Ma...