Nieuwe rubriek ‘levenstestament en volmacht’ op notaris.nl

Weet u wel wat u uit handen geeft? In de voorlichtingscampagne voor ouderen staat deze vraag centraal. Op de publiekssite www.notaris.nl van de KNB is een nieuwe rubriek toegevoegd over levenstestament en volmacht waarin staat hoe mensen zelf de regie in handen kunnen nemen en alles volgens eigen wensen en behoeften bij de notaris kunnen laten vastleggen.

Doel van de campagne is dat mensen gaan nadenken wie hun belangen gaat behartigen als ze het zelf niet meer kunnen. Bijvoorbeeld door ouderdom, maar ook een onverwachte ziekenhuisopname kan ervoor zorgen dat mensen tijdelijk niet in staat zijn zelf hun financiële zaken te regelen. Iemand in wie zij het volste vertrouwen hebben.

VWS-actieplan
Deze voorlichtingscampagne is een van de acties binnen de werkgroep Financiële bescherming ouderen en sluit aan op het VWS-actieplan ‘Ouderen in veilige handen’.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...