Nieuwe taak notaris in Europees erfrecht

De Nederlandse notarissen krijgen wellicht een nieuwe taak in het Europees erfrecht. Bij de uitwerking van de Europese verordening erfrecht kiest de Nederlandse regering er namelijk voor om de notaris de Europese verklaring van erfrecht te laten opstellen. In sommige andere lidstaten is dat niet de notaris, maar de rechter. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een reactie aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie laten weten blij te zijn met deze keuze.

De KNB heeft nog wel een aantal afzonderlijke punten van aandacht. Zo wil de beroepsorganisatie onder andere weten hoe hard de opgenomen termijn is die de kantonrechter stelt waarbinnen de notaris een nieuwe/gecorrigeerde verklaring zal afgeven. Daarnaast vraagt de KNB of het niet beter is als Nederland het Haags Erfrechtverdrag 1989 opzegt. Dit omdat na inwerkingtreding van de verordening artikel 10:145 Burgerlijk Wetboek zal verwijzen naar die verordening en niet meer naar dit verdrag.

Dezelfde manier
De vererving en afwikkeling van een nalatenschap met goederen in verschillende landen is een lastige zaak. Ieder land bepaalt zelf welk erfrecht van toepassing is. Binnen de Europese Unie verbetert deze situatie als de nieuwe Europese Erfrechtverordening van kracht wordt. Die zal op 17 augustus 2015 in werking treden. Vererving (aanwijzen van de erfgenamen) en afwikkeling van nalatenschappen gaat dan in een groot aantal landen op dezelfde manier geregeld worden.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...