Nieuwe VvE-wet zorgt voor beter onderhoud appartementengebouwen

Het moet eenvoudiger voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden om geld te lenen voor het groot onderhoud en de verduurzaming van het gebouw. Dit staat in de Wet verbetering verenigingen van eigenaars die in consultatie is gegaan. Het doel van Minister Blok is dat appartementengebouwen beter worden onderhouden door de VvE. Dit doordat er meer geld moet worden gespaard in het reservefonds en er eenvoudiger kan worden geleend.

Een VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een appartementengebouw. Individuele eigenaren van appartementen zijn (en blijven) verantwoordelijk voor het onderhoud van de privé-gedeelten van het gebouw. Het nieuwe wetsvoorstel stelt een aanpassing voor van de regelgeving over het appartementsrecht in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Dit met als doel het groot onderhoud aan appartementengebouwen te verbeteren en verduurzaming daarvan te stimuleren. 

Meerjarenplan
In de wet was al geregeld dat een VvE verplicht is een reservefonds aan te houden; in de praktijk blijkt dat deze regeling nog niet voldoende is. In het wetsvoorstel wordt nu een verplichte vulling van het reservefonds voorgesteld, uitgaande van een meerjarenonderhoudsplan of van een reservering van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw. Verder wordt de mogelijkheid voor een VvE om een lening aan te gaan verbeterd. Deze lening moet wel worden gebruikt ten behoeve van het groot onderhoud of de verduurzaming van het gebouw. Daarbij wordt vastgelegd dat het aandeel van de appartementseigenaar in de schuld bij overdracht van het appartement overgaat op de nieuwe eigenaar. De notaris zal bij de overdracht van een appartement dan ook in zijn brief aan het bestuur van de VvE tevens de vraag moeten stellen of de VvE een lening is aangegaan als bedoeld in het wetsvoorstel.

Reageren
Belanghebbenden hebben tot 30 september 2015 de tijd om te reageren op het conceptwetsvoorstel. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kijkt naar de nieuwe wet.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...