Nieuwe website knb.nl live

Vandaag is de corporate website knb.nl van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vernieuwd. Hierdoor sluit de site beter aan op de doelgroep en de wensen van nu. Zo is met name het onderdeel ‘Werken bij de notaris’ uitgebreid en is de site responsive gemaakt. Of hij nu wordt geopend op iPhone, Android, iPad of een andere tablet de site past zich aan.

Knb.nl is de corporate website van de KNB, met nieuwsberichten en standpunten van de KNB, informatie over de organisatie, het beroep en werkveld van de notaris. De site is gericht op stakeholders en andere geïnteresseerden, waaronder studenten en scholieren. Voor die laatste groep zijn er op de vernieuwde site testimonials te lezen en is er een filmpje te zien over de notariële studie.
Ook is de informatie over het indienen van een klacht tegen een notaris meer inzichtelijk gemaakt. Zo kunnen consumenten beter zien wat ze kunnen doen wanneer zij ontevreden zijn over de handelwijze, rekening of houding van een notaris.

Wet- en regelgeving notariaat
Naast knb.nl is ook de website ‘Wet- en regelgeving notariaat’ aangepast. Deze website bevat de tekst van de Wet op het notarisambt en de uitvoeringsregelingen die op basis van de wet tot stand zijn gekomen. Deze verordeningen, reglementen, besluiten en beleidsregels zijn verbindend voor de leden en de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Nieuwsbrief en RSS feed
Ook de nieuwsbrief voor stakeholders met informatie over het notariaat is aangepast op de nieuwe vormgeving. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Verder is de url van de RSS feed voor nieuwsberichten van knb.nl gewijzigd. Gebruikers van de feed moeten de nieuwe url zelf instellen: https://www.knb.nl/cms/services/rss/RedirectToSecureRssPage.aspx?pid=24643&cid=Nieuws. De url is ook te vinden onder het RSS-icoon op de homepage van knb.nl.

Verder in het nieuws

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliƫnten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...