Nieuwe website knb.nl live

Vandaag is de corporate website knb.nl van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vernieuwd. Hierdoor sluit de site beter aan op de doelgroep en de wensen van nu. Zo is met name het onderdeel ‘Werken bij de notaris’ uitgebreid en is de site responsive gemaakt. Of hij nu wordt geopend op iPhone, Android, iPad of een andere tablet de site past zich aan.

Knb.nl is de corporate website van de KNB, met nieuwsberichten en standpunten van de KNB, informatie over de organisatie, het beroep en werkveld van de notaris. De site is gericht op stakeholders en andere geïnteresseerden, waaronder studenten en scholieren. Voor die laatste groep zijn er op de vernieuwde site testimonials te lezen en is er een filmpje te zien over de notariële studie.
Ook is de informatie over het indienen van een klacht tegen een notaris meer inzichtelijk gemaakt. Zo kunnen consumenten beter zien wat ze kunnen doen wanneer zij ontevreden zijn over de handelwijze, rekening of houding van een notaris.

Wet- en regelgeving notariaat
Naast knb.nl is ook de website ‘Wet- en regelgeving notariaat’ aangepast. Deze website bevat de tekst van de Wet op het notarisambt en de uitvoeringsregelingen die op basis van de wet tot stand zijn gekomen. Deze verordeningen, reglementen, besluiten en beleidsregels zijn verbindend voor de leden en de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Nieuwsbrief en RSS feed
Ook de nieuwsbrief voor stakeholders met informatie over het notariaat is aangepast op de nieuwe vormgeving. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Verder is de url van de RSS feed voor nieuwsberichten van knb.nl gewijzigd. Gebruikers van de feed moeten de nieuwe url zelf instellen: https://www.knb.nl/cms/services/rss/RedirectToSecureRssPage.aspx?pid=24643&cid=Nieuws. De url is ook te vinden onder het RSS-icoon op de homepage van knb.nl.

Verder in het nieuws

50PLUS bezorgd over betaalbaarheid (leverings)akten

De implementatie van de Omgevingswet kan ervoor zorgen dat de prijs van onder andere leveringsakten straks meer dan verdubbelt. Dit komt omdat de notaris na inwerkingtreding van de Omgevingswet op mee...

HEMA gestopt met notarisservice

De HEMA is per 29 december vorig jaar gestopt met de notarisservice. Volgens een woordvoerder van de winkelketen past de notarisservice niet meer bij de nieuwe koers en het gewenste aanbod. HEMA richt...

Notarissen passeren in 2021 meer dan 2 miljoen akten

Notarissen hebben afgelopen jaar gezamenlijk 2.000.078 akten gepasseerd. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan in 2020, een stijging van 2,5 procent. Het is het derde jaar op rij dat notarissen een record...

Vragen over contract Pels Rijcken en de Staat

Na de fraude bij Pels Rijcken kan de Nederlandse Staat niet langer de overeenkomst met Pels Rijcken als landsadvocaat continueren. Dat vindt Eerste Kamerlid Henk Otten (Fractie Otten) en hij vraagt of...