Notariaat en banken zorgen voor betere financierbaarheid erfpacht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gezamenlijk een nieuw model ontwikkeld waardoor nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte beter financierbaar worden. Dit model wordt op 1 juli in gebruik genomen.

De KNB heeft het initiatief genomen om samen met de NVB een nieuw model voor uitgifte van particuliere erfpacht woonruimte op te stellen. Het nieuwe model dat het notariaat gaat gebruiken, is een vertaalslag van een Bancaire richtlijn van de NVB uit 2012. In deze richtlijn staat wat banken verantwoord financierbaar achten met betrekking tot nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte. Een uitgifte op basis van het nieuwe model is straks in beginsel financierbaar. De concrete financieringsbeslissing blijft uiteraard wel bij de desbetreffende bank liggen. Het nieuwe model neemt de onzekerheid of een uitgifte in erfpacht wel aan de Bancaire Richtlijn voldoet, weg.

Financierbaar en verkoopbaar
Het model kan ook als voorbeeld dienen bij het wijzigen van niet-financierbare erfpachtvoorwaarden in bestaande erfpachtrechten voor woonruimte, zodat die wel financierbaar én dus verkoopbaar worden.

Net als de Bancaire richtlijn ziet het model alleen op uitgifte in erfpacht voor onbepaalde tijd. Erfpacht uitgegeven door provincies, gemeenten en waterschappen valt vooralsnog niet onder het model.

Verder in het nieuws

Experimenteren met demoversie NotarisID

De Klankbordgroep NotarisID heeft onder leiding van de bouwers kunnen experimenteren met een demoversie van het nieuwe NotarisID. Nu de ontwikkeling van het digitale identificatiemiddel weer vaart hee...

'Notarieel Pensioenfonds is zaak notariaat zelf'

De cijfers uit het draagvlakonderzoek van het Notarieel Pensioenfonds, de interpretatie daarvan en eventuele conclusies zijn een zaak van de beroepsgenoten in het notariaat onderling. Dat antwoordt (p...

Van der Klooster in bestuur KNB

Annette van der Klooster (34) is tijdens de ledenraad van 7 februari benoemd tot lid van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Met haar benoeming telt het bestuur weer zev...

Belangstelling voor NotarisID

NotarisID kon op het eID congres in Oegstgeest op grote belangstelling rekenen. NotarisID blijft tot dusverre het enige digitale identificatiemiddel van het niveau ‘hoog’, iets waar grote behoefte aan...

Aantal akten ook in 2017 gestegen

Het notariaat passeerde vorig jaar 1.677.585 akten. Dat is een stijging van acht procent ten opzichte van 2016. Meer dan de helft van de akten hadden betrekking op onroerend goed: 52 procent. Familier...