Notariaat en banken zorgen voor betere financierbaarheid erfpacht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gezamenlijk een nieuw model ontwikkeld waardoor nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte beter financierbaar worden. Dit model wordt op 1 juli in gebruik genomen.

De KNB heeft het initiatief genomen om samen met de NVB een nieuw model voor uitgifte van particuliere erfpacht woonruimte op te stellen. Het nieuwe model dat het notariaat gaat gebruiken, is een vertaalslag van een Bancaire richtlijn van de NVB uit 2012. In deze richtlijn staat wat banken verantwoord financierbaar achten met betrekking tot nieuwe particuliere erfpachtrechten voor woonruimte. Een uitgifte op basis van het nieuwe model is straks in beginsel financierbaar. De concrete financieringsbeslissing blijft uiteraard wel bij de desbetreffende bank liggen. Het nieuwe model neemt de onzekerheid of een uitgifte in erfpacht wel aan de Bancaire Richtlijn voldoet, weg.

Financierbaar en verkoopbaar
Het model kan ook als voorbeeld dienen bij het wijzigen van niet-financierbare erfpachtvoorwaarden in bestaande erfpachtrechten voor woonruimte, zodat die wel financierbaar én dus verkoopbaar worden.

Net als de Bancaire richtlijn ziet het model alleen op uitgifte in erfpacht voor onbepaalde tijd. Erfpacht uitgegeven door provincies, gemeenten en waterschappen valt vooralsnog niet onder het model.

Verder in het nieuws

KNB-jaarcongres in Kromhouthal in Amsterdam

De locatie van het KNB-jaarcongres op vrijdag 6 oktober is gewijzigd. Het congres zal nu plaatsvinden in de Kromhouthal in Amsterdam. Dit omdat de verbouwing van de eerdere locatie (Park Inn by Radiss...

Steeds meer medewerkers in het notariaat

Het aantal medewerkers in het notariaat neemt flink toe, terwijl het aantal notarissen en kandidaat-notarissen gelijk blijft. Dit blijkt uit de nieuwste factsheets van de Koninklijke Notariële Beroeps...

KNB spreekt met nieuwe Tweede Kamerleden

Inkomend voorzitter Nick van Buitenen heeft woensdag kennisgemaakt met twee nieuwe woordvoerders Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer: Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Henk Krol (50PLUS). Tij...