Notariaat meldt weer 65 procent meer ongebruikelijke transacties

Het notariaat heeft vorig jaar 65 procent meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2018. Het aantal meldingen door notarissen steeg van 800 in 2018 naar 1317 in 2019. Ook in 2018 was er ten opzichte van 2017 een stijging van 65 procent. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

Vorig jaar zijn 177 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2018  waren dat er 170. Het aantal notarissen dat een melding deed, steeg van 211 in 2018 naar 322 in 2019.

Verdrievoudiging
Volgens het jaaroverzicht zijn in 2019 in totaal 2.462.973 ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld. In 2018 waren dit er 753.352. Deze meer dan verdrievoudiging is voor het overgrote deel veroorzaakt door meldingen op basis van de door de Europese Commissie aangewezen risicolanden. Zonder de transacties die hiermee verband houden komt het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2019 uit op 541.236: een toename van circa 37 procent ten opzichte van 2018 (394.743 meldingen). Daarmee zet de trend van toenemende aantallen gemelde ongebruikelijke transacties zich voort.

19 miljard euro
In 2019 verklaarde de FIU in totaal 39.544 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 19 miljard euro. Het gros aan verdachte transacties was afkomstig van betaaldienstverleners (money transfers).

Verder in het nieuws

KNB tekent bezwaar aan tegen deregulering notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft sterke bedenkingen bij het voornemen van het Directoraat Generaal GROW van de Europese Commissie om het notariaat te dereguleren. Dat schrijft d...

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...