Notariaat plaatst kanttekening bij percentage belastingrente

Het notariaat heeft met belangstelling kennisgenomen van het Belastingplan 2019 en is blij met de veranderingen op het gebied van belastingrente bij aanslagen erfbelasting. Wel plaatst de beroepsgroep de kanttekening dat het geldende percentage van 4 procent belastingrente hoog is in verhouding tot de marktrente.

Dit schrijven (pdf) de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) aan de leden van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

Belastingrente
In het belastingplan stelt de regering voor dat aan degene die tijdig - dat wil zeggen binnen de aangiftetermijn - een verzoek doet om een voorlopige aanslag erfbelasting of tijdig aangifte erfbelasting doet, geen belastingrente in rekening wordt gebracht. Dit als de voorlopige of definitieve aanslag erfbelasting, die wordt vastgesteld, overeenkomt met het ingediende verzoek of de ingediende aangifte. De KNB en de EPN zijn blij met deze maatregel. Wel wordt bij de belastingrente de kanttekening geplaatst dat het geldende percentage van 4 procent erg hoog is in verhouding tot de marktrente.

Verder in het nieuws

Partneralimentatie van 12 naar maximaal 5 jaar

Partneralimentatie gaat niet meer 12 jaar, maar maximaal 5 jaar gelden. De Eerste Kamer nam vandaag het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aan. Alleen de christelijke partijen en 50...

Notariaat neemt deel aan mediationtafelgesprek

Een mediator moet ruimere bevoegdheden bij echtscheidingszaken krijgen en conflicten met de overheid kunnen oplossen. Kortom: mediation moet beter worden ingebed in de samenleving en het rechtsbestel....