'Notarieel Pensioenfonds is zaak notariaat zelf'

De cijfers uit het draagvlakonderzoek van het Notarieel Pensioenfonds, de interpretatie daarvan en eventuele conclusies zijn een zaak van de beroepsgenoten in het notariaat onderling. Dat antwoordt (pdf) minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op schriftelijke vragen van zijn partijgenoten Steven van Weyenberg en Maarten Groothuizen.

Beide Tweede Kamerleden wilden van de minister weten of er voldoende draagvlak is voor een wettelijke verplichting tot deelname aan het pensioenfonds en hoe groot dit draagvlak dan moet zijn. Wat betreft de verplichte deelname voor notarissen aan het pensioenfonds zijn er volgens de minister geen voorwaarden gesteld met betrekking tot de vereiste representativiteit. De verplichte deelname vloeit namelijk voort uit de Wet op het notarisambt (Wna).

Verzoek verenigingen
De verplichting is in de wet opgenomen op verzoek van de betrokken vertegenwoordigende verenigingen. Het notariaat gaat zelf over de vraag of de verplichting wenselijk is en wie daar onder vallen. De minister wenst zich daarom niet hierover uit te laten.

Pensioenregeling
Eveneens kan de minister niet zeggen of er binnen het notariaat meer draagvlak is voor verplichte deelname aan een bepaalde regeling in plaats van een vast pensioenfonds. Hij weet niet of dit is onderzocht.

Verder in het nieuws

Experimenteren met demoversie NotarisID

De Klankbordgroep NotarisID heeft onder leiding van de bouwers kunnen experimenteren met een demoversie van het nieuwe NotarisID. Nu de ontwikkeling van het digitale identificatiemiddel weer vaart hee...

Van der Klooster in bestuur KNB

Annette van der Klooster (34) is tijdens de ledenraad van 7 februari benoemd tot lid van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Met haar benoeming telt het bestuur weer zev...

Belangstelling voor NotarisID

NotarisID kon op het eID congres in Oegstgeest op grote belangstelling rekenen. NotarisID blijft tot dusverre het enige digitale identificatiemiddel van het niveau ‘hoog’, iets waar grote behoefte aan...

Aantal akten ook in 2017 gestegen

Het notariaat passeerde vorig jaar 1.677.585 akten. Dat is een stijging van acht procent ten opzichte van 2016. Meer dan de helft van de akten hadden betrekking op onroerend goed: 52 procent. Familier...