'Notarieel Pensioenfonds is zaak notariaat zelf'

De cijfers uit het draagvlakonderzoek van het Notarieel Pensioenfonds, de interpretatie daarvan en eventuele conclusies zijn een zaak van de beroepsgenoten in het notariaat onderling. Dat antwoordt (pdf) minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op schriftelijke vragen van zijn partijgenoten Steven van Weyenberg en Maarten Groothuizen.

Beide Tweede Kamerleden wilden van de minister weten of er voldoende draagvlak is voor een wettelijke verplichting tot deelname aan het pensioenfonds en hoe groot dit draagvlak dan moet zijn. Wat betreft de verplichte deelname voor notarissen aan het pensioenfonds zijn er volgens de minister geen voorwaarden gesteld met betrekking tot de vereiste representativiteit. De verplichte deelname vloeit namelijk voort uit de Wet op het notarisambt (Wna).

Verzoek verenigingen
De verplichting is in de wet opgenomen op verzoek van de betrokken vertegenwoordigende verenigingen. Het notariaat gaat zelf over de vraag of de verplichting wenselijk is en wie daar onder vallen. De minister wenst zich daarom niet hierover uit te laten.

Pensioenregeling
Eveneens kan de minister niet zeggen of er binnen het notariaat meer draagvlak is voor verplichte deelname aan een bepaalde regeling in plaats van een vast pensioenfonds. Hij weet niet of dit is onderzocht.

Verder in het nieuws

Nieuwe notarissen denken mee over notariële toekomst

Het benoemingsproces tot notaris moet korter en efficiënter. Daarnaast moeten notarissen gedurende hun carrière constant worden getoetst op hun kwaliteiten. Dat vonden de nieuwe (toegevoegd) notarisse...

Notarissen hebben moeite met vinden opvolger

Notarissen hebben moeite met het vinden van een opvolger. Dit blijkt uit het halfjaarverslag van de peer reviews van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het gaat hierbij om notarissen m...