Notaris belangrijk in correct naleven Wwft

De notaris speelt een belangrijke rol in het correct naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft dit onder de aandacht gebracht van de woordvoerders notariaat in de Tweede Kamer met het oog op het Algemeen Overleg Witwassen in het najaar.

Op grond van de Wwft is de notaris onder meer verplicht melding te maken bij een vermoeden van witwassen of het financieren van terrorisme. De notaris moet ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Verder mogen notarissen op grond van de eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van 15.000 euro of meer. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is aangewezen als toezichthouder voor het notariaat op naleving van de Wwft.

Ondersteuning KNB
De KNB ondersteunt de notaris in de correcte naleving van de Wwft en heeft ook een groep vertrouwensnotarissen aangewezen om beroepsgenoten te adviseren over de meldingsplicht van de Wwft. Verder biedt de KNB haar leden onder meer een handleiding met bijlagen voor de toepassing van de Wwft aan. Daarnaast is er een checklist voor de behandeling van ABC-transacties en een lijst met aandachtspunten voor de behandeling van aandelenoverdrachten. Ook hebben leden via de KNB beschikking over de meest gestelde vragen en antwoorden over de Wwft en een publieksinformatiekaart om (nieuwe) cliënten over de Wwft te kunnen informeren. Om de kennis van het notariaat up-to-date te houden, organiseert de beroepsorganisatie geregeld cursussen en verschijnen er artikelen en actualiteiten in vakbladen, Notariaat Magazine en op NotarisNet.

Verder in het nieuws

Financiën: meld opmerkelijke belastingconstructies

Het ministerie van Financiën gaat het hele belastingstelsel tegen het licht houden om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Daarbij roept het ministerie de bevolking op dergelijke co...

Kamervragen over uitspraak UBO-register

Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat niet iedereen toegang mag krijgen tot informatie over de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Tweede Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Eelco Hei...