NotarisID pilotproject eID

Op dinsdag 23 juni zijn in Amersfoort de eID-pilots van start gegaan. NotarisID is één van de elektronische –digitale- authenticatiemiddelen in deze pilot. Het eID-stelsel stelt de normen waaraan in de nabije toekomst alle digitale identificatie- en authenticatiemiddelen moeten voldoen. Deelname aan de pilot is daarom een belangrijke stap in de ontwikkeling van NotarisID.

De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een standaard voor de toegang tot online dienstverlening: het eID-stelsel. Het stelsel zorgt ervoor dat burgers, consumenten en ondernemers beter en vooral veilig online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.

Pilot
Onder de dienstaanbieders die meedoen met een pilot, zijn deBelastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en grote zorgaanbieders als VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Achmea.De bouwsector neemt deel met een pilot waarbij bouwvakkers zich moeten kunnen identificeren op de bouwplaats. De gemeente Den Haag doet mee om www.mijndenhaag.nl te ontsluiten, de toegang tot digitale diensten van de gemeente.

De deelnemende instanties stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid van elektronische authenticatiemiddelen, niveau 3 van de 4 binnen het eID-stelsel. NotarisID voldoet aan de eisen van niveau 3.

Meer informatie over eID zie hier.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...