Notarissen moeten toezicht en tuchtrecht zelf betalen

De kosten van het toezicht en tuchtrecht moeten door notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders zelf worden betaald. Dit staat in het Wetsvoorstel doorberekening toezicht en tuchtrecht dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie(V&J) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het hier niet mee eens. Het notariaat biedt rechtsbescherming aan de gehele samenleving, de kosten daarvoor moeten dan ook door de gehele maatschappij gedragen worden, vindt de KNB.

Notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hebben volgens Teeven voordeel van het wettelijk toezicht en de tuchtrechtspraak. ‘Beide instrumenten versterken de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroepen en vormen een belangrijke waarborg voor het maatschappelijk draagvlak voor de bijzondere positie die deze beroepsgroepen innemen’, zegt de staatssecretaris. Notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hebben een bijzondere positie. De beroepsregulering stelt hen in staat een inkomen te verwerven vanuit werkzaamheden die zij met uitsluiting van anderen mogen verrichten. Teeven vindt het daarom passend dat de beroepsgroepen die van deze positie profiteren, ook verantwoordelijk zijn voor de kosten van het toezicht en het tuchtrecht. In het geval van het notariaat draait de KNB op voor de kosten die nu nog worden betaald door de rijksoverheid.

KNB niet eens met wetsvoorstel
De KNB is tegen doorberekening van de kosten voor toezicht en tuchtrecht aan notarissen, zo liet de KNB al eerder weten in de consultatiefase van het wetsvoorstel. De kosten voor de KNB moeten worden opgebracht door het notariaat, dat op haar beurt de kosten moet doorberekenen aan haar cliënten. Gevolg hiervan is dat alleen zij die gebruikmaken van de diensten van de notaris de kosten voor het toezicht voor hun rekening moeten nemen. De KNB is het hier niet mee eens, omdat de notaris door zijn tussenkomst niet alleen voor rechtsbescherming van zijn cliënten zorgt, maar ook voor de rest van de maatschappij. Het ligt daarom volgens de notariële beroepsorganisatie meer voor de hand de maatschappij de kosten van het toezicht te laten dragen. De KNB zal bij de Tweede Kamer opnieuw zijn bezwaren kenbaar maken tegen het wetsvoorstel.

Lees ook het artikel in Notariaat Magazine van januari 2014 (pdf).

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...