Notarissen positief over toekomst van hun vak

Notarissen vinden het adviseren van mensen het meest aantrekkelijk, zien voldoende toekomst in het ambt en het kantoor, en besteden nog steeds veel tijd aan vakinhoud. Omgaan met sentiment, prijsconcurrentie, klagers en regeldruk vinden ze minder leuk. Dat blijkt uit onderzoek dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in januari onder haar leden deed.

Aan de hand van een digitale enquête heeft de KNB haar leden gevraagd naar onder andere hun drijfveren om notaris te zijn, de waardering voor en tijdsbesteding aan de verschillende werkzaamheden, de wijze waarop zij hun klanten benaderen en zichzelf positioneren in de markt, en hun toekomstverwachtingen. Van de 1.323 leden hebben er 449 de enquête ingevuld (33,9 procent). Voor de meeste notarissen staat de inhoud van het vak voorop als het gaat om wat ze het liefst doen. Zowel bij de vragen over drijfveren, waardering voor en tijdsbesteding aan de verschillende werkzaamheden als het benoemen van de aantrekkelijke kanten van het beroep scoren ‘vakinhoud’ en ‘juridisch denkwerk’ steevast het hoogst, gevolgd door het adviseren van klanten. Het minst aantrekkelijk vinden ze de prijsconcurrentie, het gebrek aan waardering en klaagzangen van klanten.

Toegevoegde waarde zichtbaar maken
Over de toekomst van zowel het ambt van notaris als de onderneming zijn de respondenten in ruime meerderheid positief. Bijna twee derde van de respondenten is het eens met de stelling dat het in de toekomst goed mogelijk is om de kost te verdienen als notaris. Tegelijkertijd geven de respondenten ook aan dat de continuïteit van hun eigen kantoor de grootste persoonlijke uitdaging is (37 procent) en dat het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van de notaris de grootste collectieve uitdaging is voor het notariaat (28 procent). De verwachting is dat de Nederlandse notaris anno 2025 in de meest opzichten hetzelfde is als nu, terwijl vooral de wat grotere kantoren verwachten dat notarissen dan – meer dan nu – onderdeel uitmaken van een groter notarieel samenwerkingsverband.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport
Klik hier voor het artikel in Notariaat Magazine over de uitkomsten van het onderzoek

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...