Notarissen uitgezonderd van nieuwe EU-wet

De Wet erkenning EG beroepskwalificaties heeft geen betrekking op notarissen en toegevoegd notarissen. De Tweede Kamer stemde donderdag in met het wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat het binnen de Europese Unie gemakkelijker wordt in een andere lidstaat te werken op basis van een behaald diploma en/of opgedane werkervaring. De werkzoekende moet zo min mogelijk belemmerd worden door nationale eisen van een lidstaat op dit gebied.

Het wetsvoorstel is niet van toepassing op alle functies waarbij sprake is van een benoeming door de overheid; notarissen en toegevoegd notarissen vallen daarom buiten het bereik van deze wet. Ook kandidaat-notarissen zijn uitgezonderd voor zover zij benoemd zijn tot waarnemer in het ambt van de notaris. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een eerder stadium gevraagd aan het ministerie van Veiligheid en Justitie om dit punt expliciet op te nemen, zodat hierover geen onduidelijkheid kon ontstaan. Helaas bleek het niet mogelijk om die aanpassing nog mee te nemen, maar de KNB heeft de toezegging dat dit punt geregeld wordt in de komende veegwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met een veegwet worden onvolkomenheden in een aantal wetten rechtgezet. 

Het wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer in behandeling worden genomen.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...