Notarissen uitgezonderd van nieuwe EU-wet

De Wet erkenning EG beroepskwalificaties heeft geen betrekking op notarissen en toegevoegd notarissen. De Tweede Kamer stemde donderdag in met het wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat het binnen de Europese Unie gemakkelijker wordt in een andere lidstaat te werken op basis van een behaald diploma en/of opgedane werkervaring. De werkzoekende moet zo min mogelijk belemmerd worden door nationale eisen van een lidstaat op dit gebied.

Het wetsvoorstel is niet van toepassing op alle functies waarbij sprake is van een benoeming door de overheid; notarissen en toegevoegd notarissen vallen daarom buiten het bereik van deze wet. Ook kandidaat-notarissen zijn uitgezonderd voor zover zij benoemd zijn tot waarnemer in het ambt van de notaris. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in een eerder stadium gevraagd aan het ministerie van Veiligheid en Justitie om dit punt expliciet op te nemen, zodat hierover geen onduidelijkheid kon ontstaan. Helaas bleek het niet mogelijk om die aanpassing nog mee te nemen, maar de KNB heeft de toezegging dat dit punt geregeld wordt in de komende veegwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met een veegwet worden onvolkomenheden in een aantal wetten rechtgezet. 

Het wetsvoorstel zal nu door de Eerste Kamer in behandeling worden genomen.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...