Onderzoekers: ‘BFT toe aan volgende stap in het toezicht’

Doordat Bureau Financieel Toezicht (BFT) meer risicogebaseerd is gaan werken, is er een grotere afstand gekomen tussen de beroepsgroep en het BFT. Het is tijd voor een volgende stap. Dit staat in de evaluatie van de toezichthouder die naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt ook dat het toezicht van het BFT anders moet en onderschrijft de conclusie. ‘Het notariaat heeft behoefte aan preventief risicogericht werken. Hiermee worden overtredingen voorkomen en worden overtreders sneller gepakt. Wij zijn benieuwd wat het parlement ermee gaat doen’, aldus voorzitter Nick van Buitenen.

Volgende stap
De toezichthouder is een paar jaar gelden meer risicogebaseerd gaan werken. Vanuit die invalshoek vinden onderzoekers dat het BFT goed op weg is. Zij constateren dat het bureau nu toe is aan een volgende stap. ‘Deze stap bestaat uit het verbreden van het perspectief naar een integrale analyse van de markt en de maatschappelijke context van het toezicht, het dieper analyseren van de onderliggende oorzaken van problemen en het experimenteren met alternatieve toezichtinterventies.’

In actie
De kritiek die er was vanuit de beroepsgroep past op de diverse conclusies van het rapport. Het zogenoemde a-selecttoezicht is afgenomen. Alleen bij opgetreden risico’s komt BFT in actie. ‘Hoewel de beroepsgroep had verwacht dat het toezicht was gericht op preventief optreden, mede gevoed door de hoeveelheid informatie die moest worden aangeleverd, bleek het risicogebaseerd toezicht vooral uit te pakken als repressief toezicht.’ De onderzoekers concluderen dat het BFT de zaken die een tuchtrechtelijke beoordeling vragen correct afhandelen. Maar ze zien dat de beroepsgroep meer aandacht wil voor het voorkomen van overtredingen en misstanden. ‘Het BFT zal scherpe bestuurlijke keuzes moeten maken met als mogelijk gevolg een verminderde inzet op de reguliere en bijzondere onderzoeken om de genoemde stap mogelijk te maken.’

Kritiek
Alle zelfstandige bestuursorganen worden eens in de vijf jaar geëvalueerd. Dit om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een orgaan te beoordelen.
De ledenraad van de KNB heeft een jaar geleden een brandbrief aan het BFT gestuurd. Hierin uit zij haar zorgen over het functioneren van de toezichthouder. De ledenraad wilde met de brief bijdragen aan een positieve ontwikkeling rond het toezicht op het notariaat. De besturen van de KNB en het BFT hebben toen afgesproken samen te streven naar een mogelijke beperking van de administratieve lasten voor het notariaat en verbetering van de communicatie tussen de verschillende bestuursorganen en haar leden. Hiervoor is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van BFT en KNB.

Verder in het nieuws

Partneralimentatie van 12 naar maximaal 5 jaar

Partneralimentatie gaat niet langer 12, maar maximaal 5 jaar gelden. De Tweede Kamer nam dinsdag 11 december het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aan. Wel zijn er 3 uitzonderingen...

Dutch Blockchain Coalition presenteert visie

Door transparantie en onweerlegbaarheid draagt blockchaintechnologie bij aan het fundamenteel vertrouwen in onze maatschappelijke infrastructuur. Dat staat in het visiedocument: Blockchain for Good va...

CNUE viert 25-jarig jubileum, Vogel nieuwe president

De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, vierde 5 december zijn 25-jarig jubileum. Tijdens de feestelijke bijeenkomsten in Brussel koos de raad ook een nieuwe president voor 2019. De keuze viel daar...