Onrust over nieuw wetsvoorstel Algehele Gemeenschap van Goederen

Binnen de beroepsgroep van notarissen is onrust ontstaan over het wetsvoorstel Wegnemen notariskosten bij Algehele Gemeenschap van Goederen, dat afgelopen maandag in consultatie ging. Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kan zich niet in dit wetsvoorstel vinden. De rechtsbescherming van de burger komt in het geding en het voorstel zorgt voor verwarring.

In het voorstel van minister Dekker van Rechtsbescherming kunnen stellen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand aangeven in algemene gemeenschap van goederen te willen trouwen. Dit kan al na het al dan niet lezen van een brochure waarin de verschillende huwelijksvormen worden uitgelegd. Minister Dekker komt met dit voorstel omdat regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie destijds in het regeerakkoord hebben afgesproken te onderzoeken of de noodzaak tot het maken van notariskosten kan worden weggenomen voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Eerder maakte de ChristenUnie daar tijdens de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel beperkte gemeenschap al een punt van.

Maatschappelijk onwenselijk
Het bestuur van de KNB vindt het voorstel erg onwenselijk, omdat de rechtsbescherming van de burger in het geding komt. De reden voor het nieuw ingevoerde systeem van de beperkte gemeenschap was nu juist dat het maatschappelijk onwenselijk zou zijn dat mensen die trouwen geconfronteerd kunnen worden met schulden van hun partner die voor het huwelijk zijn ontstaan. Daarnaast zorgt dit nieuwe voorstel volgens het bestuur voor maatschappelijke verwarring: eerst is er een nieuw basisstelsel ingevoerd en twee maanden later volgt daar al een wijziging op.

Ook vindt het KNB-bestuur het zeer onverstandig om een besluit met zulke verstrekkende juridische gevolgen door ambtenaren van de burgerlijke stand te laten afhandelen. Zij hebben onvoldoende juridische kennis om hierover goede voorlichting te geven. Natuurlijk is het goed dat ambtenaren een brochure uitreiken aan paren die willen trouwen, maar dat is geen garantie dat mensen de relevante informatie hebben gekregen of goed tot zich hebben genomen, aldus de beroepsorganisatie.

De KNB heeft meteen nadat de afspraken in het regeerakkoord bekend waren, contact gezocht met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijk te maken waarom tussenkomst en vooral advisering door de notaris noodzakelijk is: namelijk de rechtsbescherming te waarborgen. De KNB betreurt het dan ook dat in het wetsvoorstel is opgenomen dat de beroepsorganisatie een positieve grondhouding zou hebben ten opzichte van dit wetsvoorstel; dit is onjuist. Het notariaat staat voor rechtsbescherming van de consument en de KNB zal dan ook aan de politiek overbrengen dat dit wetsvoorstel daar niet aan bijdraagt.

De deze week geopende consultatie is daarvan het begin.

Verder in het nieuws

Kabinet zet in op verdere verbetering aanpak witwassen

De toepassing van de anti-witwasregelgeving door niet-financiële Wwft-instellingen zoals notarissen en het toezicht daarop moeten volgens het kabinet beter. Ook moet er beter zicht komen op UBO’s en m...

Prinsjesdag: toegang tot het recht verder uitgewerkt

Toegang tot het recht krijgt in 2023 wederom de aandacht van het kabinet. Ook in het notariaat staat dit thema de komende jaren op de agenda. Het is een belangrijk onderwerp in het onderzoek naar de s...

Verduurzaming koopwoningen makkelijker

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen in 2023 meer mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning. Dit betreft onder andere het bieden van toegankelijke informatie, verregaa...

Energielabel C-verplichting voor kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C of hoger hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt.