Openbaar Ministerie ontwikkelt fraudemonitor

Om beter zicht te krijgen op fraudezaken die strafrechtelijk worden afgedaan, ontwikkelt het Openbaar Ministerie een fraudemonitor. Dit antwoordt minister Ard van der Steur op vragen van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. De Tweede Kamer gaf eerder aan meer inzicht te willen in cijfers met betrekking tot faillissementsfraude.

‘De monitor zal cijfers en kwalitatieve informatie bevatten over de hoofdthema’s uit de Rijksbrede aanpak fraude en de belangrijkste vormen van fraude tussen burgers en bedrijven, waaronder faillissementsfraude’, aldus de minister van Veiligheid en Justitie.

Capaciteit politie
De fractie van de SP constateerde eerder forse bezuinigingen op Openbaar Ministerie en politie. De partij vroeg zich daarom af hoe wordt gehandhaafd als er bij beide partijen geld wordt weggenomen. Van der Steur laat nu weten dat het Kabinet ervoor zorgt dat er voldoende capaciteit is voor de aanpak van faillissementsfraude. ‘Vanaf dit jaar zal de politie jaarlijks meer zaken van horizontale fraude – waaronder faillissementsfraude valt – oppakken: van 1500 per jaar tot 2300 zaken in 2018. Het is van belang dat faillissementsfraude adequaat wordt aangepakt. Voor zware en complexe zaken hebben het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de FIOD inmiddels een landelijk selectieoverleg opgericht.’

Maatschappelijke schade
De VVD pleitte in de inbreng voor het verslag voor een jaarlijkse berekening van de schade die wordt veroorzaakt door faillissementsfraude. Dit omdat de effecten van het wetsvoorstel anders lastig meetbaar zijn. De minister laat nu weten dat het Openbaar Ministerie de maatschappelijke schade van het plegen van faillissementsfraude in 2013 geschat op 1,28 miljard euro per jaar.

Fraudebestrijding
Het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude is onderdeel van het wetgevingsprogramma ‘Herijking van het faillissementsrecht’ dat een effectievere bestrijding van faillissementsfraude mogelijk moet maken. Naast de herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht zijn nog twee wetsvoorstellen gericht op fraudebestrijding onderdeel van het wetgevingsprogramma: de introductie van de mogelijkheid tot oplegging van een civielrechtelijk bestuursverbod en de invoering van een fraudesignalerende taak voor curatoren. Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk. De KNB pleit daarom voor een goede afstemming van de verschillende wetten die op stapel staan om fraude en andere onregelmatigheden bij rechtspersonen aan te pakken. Ook het centraal aandeelhoudersregister dat in 2016 van start moet gaan, kan volgens de KNB een nuttig hulpmiddel zijn.

Verder in het nieuws

Juridische Poort over toekomst notariaat

De maatschappij verandert en de digitalisering is niet meer te stoppen. Hoe beïnvloedt dit het werk en de positie van de notaris? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de competenties van de notar...

Nader onderzoek ondermijning Amsterdam nodig

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor nader onderzoek naar ondermijning in Amsterdam en betrokkenheid van notarissen hierbij. De beroepsorganisatie reageert hiermee op de verken...

Onderscheid ongehuwd en gescheiden blijft

Het onderscheid tussen ‘ongehuwd’ en ‘gescheiden’ blijft bestaan. Dat antwoordt Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming op Kamervragen van Vera Bergkamp (D66). Het onderscheid voorkomt onduidel...