Openbaar Ministerie ontwikkelt fraudemonitor

Om beter zicht te krijgen op fraudezaken die strafrechtelijk worden afgedaan, ontwikkelt het Openbaar Ministerie een fraudemonitor. Dit antwoordt minister Ard van der Steur op vragen van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. De Tweede Kamer gaf eerder aan meer inzicht te willen in cijfers met betrekking tot faillissementsfraude.

‘De monitor zal cijfers en kwalitatieve informatie bevatten over de hoofdthema’s uit de Rijksbrede aanpak fraude en de belangrijkste vormen van fraude tussen burgers en bedrijven, waaronder faillissementsfraude’, aldus de minister van Veiligheid en Justitie.

Capaciteit politie
De fractie van de SP constateerde eerder forse bezuinigingen op Openbaar Ministerie en politie. De partij vroeg zich daarom af hoe wordt gehandhaafd als er bij beide partijen geld wordt weggenomen. Van der Steur laat nu weten dat het Kabinet ervoor zorgt dat er voldoende capaciteit is voor de aanpak van faillissementsfraude. ‘Vanaf dit jaar zal de politie jaarlijks meer zaken van horizontale fraude – waaronder faillissementsfraude valt – oppakken: van 1500 per jaar tot 2300 zaken in 2018. Het is van belang dat faillissementsfraude adequaat wordt aangepakt. Voor zware en complexe zaken hebben het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de FIOD inmiddels een landelijk selectieoverleg opgericht.’

Maatschappelijke schade
De VVD pleitte in de inbreng voor het verslag voor een jaarlijkse berekening van de schade die wordt veroorzaakt door faillissementsfraude. Dit omdat de effecten van het wetsvoorstel anders lastig meetbaar zijn. De minister laat nu weten dat het Openbaar Ministerie de maatschappelijke schade van het plegen van faillissementsfraude in 2013 geschat op 1,28 miljard euro per jaar.

Fraudebestrijding
Het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude is onderdeel van het wetgevingsprogramma ‘Herijking van het faillissementsrecht’ dat een effectievere bestrijding van faillissementsfraude mogelijk moet maken. Naast de herziening van het strafrechtelijk faillissementsrecht zijn nog twee wetsvoorstellen gericht op fraudebestrijding onderdeel van het wetgevingsprogramma: de introductie van de mogelijkheid tot oplegging van een civielrechtelijk bestuursverbod en de invoering van een fraudesignalerende taak voor curatoren. Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk. De KNB pleit daarom voor een goede afstemming van de verschillende wetten die op stapel staan om fraude en andere onregelmatigheden bij rechtspersonen aan te pakken. Ook het centraal aandeelhoudersregister dat in 2016 van start moet gaan, kan volgens de KNB een nuttig hulpmiddel zijn.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...