Plasterk moet uitspraak splitsen ministerie V&J toelichten

Kamerleden Michiel van Nispen en Nine Kooiman, beiden SP, willen dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn uitspraken over het splitsen van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) verder toelicht. Plasterk wil de rechtsstatelijke taak en veiligheidstaak van het ministerie uit elkaar halen. Dit zei hij in het televisieprogramma WNL op Zondag. Van Nispen en Kooiman hebben hier Kamervragen over gesteld.

De Kamerleden willen weten waarom het goed zou zijn als de rechtsstatelijke taak en de veiligheidstaak van V&J verder uit elkaar wordt getrokken. In dit verband zijn ze ook benieuwd of de Nationale Politie bij BZK wordt ondergebracht. Tot slot vragen Van Nispen en Kooiman of Plasterk wil praten met minister Ard van der Steur van V&J om deze zo nodig te overtuigen van de noodzaak de rechtsstatelijke taak van de veiligheidstaak te scheiden.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...