Plasterk wil niet vooruit lopen op splitsen ministerie V&J

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil niet verder ingaan op zijn uitspraken over het splitsen van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). Dit antwoordt (pdf) hij op Kamervragen van de SP. ‘Een discussie hierover kan plaatsvinden in het kader van een volgende kabinetsformatie’, aldus Plasterk.

Plasterk zei in oktober in het televisieprogramma WNL op Zondag de rechtsstatelijke taak en veiligheidstaak van het ministerie uit elkaar te willen halen. Michiel van Nispen en Nine Kooijman van de SP stelden hier Kamervragen over. Plasterk antwoordt: ‘Het vorige kabinet heeft ervoor gekozen de politieke verantwoordelijkheid voor het beheer van de politie te beleggen bij de minister van Veiligheid en Justitie. Die keuze is door het huidige kabinet overgenomen. Of door een volgend kabinet andere keuzes worden gemaakt, is thans niet aan de orde. Het kabinet ziet geen aanleiding hierop vooruit te lopen.’

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...