Plenaire behandeling mediation van start

De afgelopen week is de plenaire behandeling van de initiatiefwetsvoorstellen van Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) over mediation begonnen. De politieke fracties reageerden tijdens de eerste termijn van de Kamer vol lof op het wetsvoorstel. De VVD’er werd geprezen voor het vele werk dat gepaard gaat met het opstellen van drie omvangrijke initiatiefwetten.

De doelstelling van de voorstellen, alternatieve geschilbeslechting, werd algemeen ondersteund door de partijen in de Tweede Kamer. In het algemeen juichten de partijen tijdens de plenaire behandeling toe dat burgers en bedrijven waar mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van conflicten. Wel waren er vragen over het verplichte karakter van mediation. De SP vroeg zich af of daarmee de toegang tot de rechter niet wordt bemoeilijkt.

Amendementen
Voorafgaand aan de plenaire behandeling hadden de fracties van D66, SP en Klein amendementen ingediend op de wetsvoorstellen over onder meer kwaliteitseisen en ureneisen. De SGP kondigde aan nog een amendement in te dienen dat ervoor pleit mediation verplicht te maken bij echtscheiding met kinderen. 

In de week van 2 februari wordt de plenaire behandeling voortgezet. Dan zal ook initiatiefnemer Van der Steur reageren op de inbreng van de fracties.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...