Presentatie notariële visie op blockchain

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) presenteerde 29 november voor een volle zaal met ondernemers uit verschillende sectoren de notariële visie op ‘blockchain verandert de wereld’. De bijeenkomst in de Kamer van Koophandel in Amsterdam werd geleid door KNB-bestuurslid Bart Versteeg en manager ICT & Procesoptimalisatie Bernadette Verberne.

‘Wij staan hier omdat we als notariaat hebben laten zien dat we betrokken zijn bij nieuwe technieken én omdat we een waardevolle en betrouwbare gesprekspartner zijn’, lichtte Versteeg toe. ‘Blockchain is voor ons namelijk een gereedschap om onze vertrouwensdiensten makkelijker efficiënter en daardoor uiteindelijk goedkoper te kunnen aanbieden. Het notariaat behoort in die zin tot een voorhoede die concreet met blockchain aan de slag is’. Verberne is het daar helemaal mee eens en is alweer geruime tijd vanuit de KNB actief in de Dutch Blockchain Coalitie, het innovatieplatform voor blockchain toepassingen.

Permissioned blockchain
Versteeg en Verberne namen hun gehoor aan de hand van vijf elementen mee door het blockchain landschap. Volgens Verberne kan het notariaat prima voorzien in een zogenaamde permissioned blockchain. In tegenstelling tot de openbare versie is in een permissioned blockchain bekend welke partijen informatie mogen lezen, invoeren en wijzigen en welke informatie aan de blockchain mag worden toegevoegd. Notariskantoren acteren als knooppunten (nodes) in zo’n netwerk. De daarvoor benodigde servers staan uiteraard in goed beveiligde datacenters.

NotarisID
Een ander element is digitale identificatie, de koppeling tussen de werkelijke wereld en de blockchain. Ook daar is het notariaat met NotarisID al een eind op weg. En ook de rol van oracle, de aanbieder van gevalideerde informatie aan de blockchain, past het notariaat als een jas. De notaris valideert op basis van zijn vertrouwensfunctie de betreffende gegevens en schermt de delen af die niet in de blockchain zichtbaar mogen zijn.

Smart contracts
Versteeg ging vervolgens in op smart contracts: de vertaling van overeenkomsten naar programmatuur. Kern van zijn betoog: wanneer smart contracts overeenkomsten bevatten levert de notaris de juridische kennis. Daar ligt een toekomstige taak voor het notariaat waar onder meer de notariaten CMS en Pels Rijcken al mee experimenteren. Als vijfde pijler tenslotte benoemde Versteeg arbitrage en mediation. Want ook dat element speelt een rol in de wereld van blockchain. Notarissen zijn onafhankelijk, onderworpen aan tuchtecht en vaak al opgeleid als mediator. Zij zijn dus bij uitstek geschikt om een rol te spelen bij mediation in conflicten.

Visie op blockchainKNB presenteert notariële visie op blockchain

Verder in het nieuws

Rondgang voorzitter KNB bevordert samenwerking

KNB-voorzitter Nick van Buitenen is bezig met een uitgebreide kennismakingsronde langs partijen waarmee de KNB regelmatig te maken heeft. De in oktober aangetreden voorzitter wil met zijn ronde de sam...

Onderzoek naar notariaat in Europa

Notarissen in Europa nemen in toenemende mate taken over van de rechterlijke macht en de overheid. Daarmee voorkomen zij rechtbankprocedures. Bovendien lopen zij voorop bij digitalisering en dragen zi...

Belastingvrij schenken groot succes

Veel meer mensen dan het kabinet had verwacht hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling om belastingvrij tot 100.000 euro te schenken aan kinderen of vrienden. Dat heeft de schatkist 1,04 milj...

LEI verplicht voor beleggingsondernemingen

Vanwege een wetswijziging moeten bepaalde ondernemingen en rechtspersonen die aan- en verkooptransacties wil doen op de beurs vanaf volgend jaar beschikken over een Legal Entity Identifier (LEI). Dit ...