Prijzen notarissen in de lift

Het algemene prijspeil van notariële diensten is voor het eerst in vijf jaar gestegen. In het derde kwartaal van 2016 lagen de prijzen gemiddeld 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met de prijzen in het referentiejaar 2010 liggen de prijzen echter bijna 6 procent lager.

De familierechtpraktijk laat de grootste prijsstijging zien. De opbrengsten in dat vakgebied zijn met 1,9 procent gestegen. Vergeleken met het prijsniveau in 2010 is er sprake van een stijging van ruim 5 procent.

Onroerendgoed
Ook in het ondernemingsrecht gaat het goed. Door een stijging van 1,7 procent zijn de prijzen nu gelijk aan 2010. De onroerendgoedpraktijk loopt nog wat achter. Ook daar is een stijging zichtbaar: 1,1 procent. Het prijsniveau zit in dat rechtsgebied nog wel 10 procent onder dat van 2010.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...