Prijzen notarissen in de lift

Het algemene prijspeil van notariële diensten is voor het eerst in vijf jaar gestegen. In het derde kwartaal van 2016 lagen de prijzen gemiddeld 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met de prijzen in het referentiejaar 2010 liggen de prijzen echter bijna 6 procent lager.

De familierechtpraktijk laat de grootste prijsstijging zien. De opbrengsten in dat vakgebied zijn met 1,9 procent gestegen. Vergeleken met het prijsniveau in 2010 is er sprake van een stijging van ruim 5 procent.

Onroerendgoed
Ook in het ondernemingsrecht gaat het goed. Door een stijging van 1,7 procent zijn de prijzen nu gelijk aan 2010. De onroerendgoedpraktijk loopt nog wat achter. Ook daar is een stijging zichtbaar: 1,1 procent. Het prijsniveau zit in dat rechtsgebied nog wel 10 procent onder dat van 2010.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...