Prinsjesdag: Meer woningen bouwen en duurzaamheid stimuleren

Het kabinet zet fors in op het bouwen van meer woningen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met name voor starters is het moeilijk om op de woningmarkt te komen. Daarnaast groeit de bevolking en neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe.

Het ministerie bekijkt hoe onderbenutte binnenstedelijke locaties versneld kunnen worden getransformeerd voor woningbouw. Ook wordt de Crisis- en herstelwet aangepast om ruimtelijke plannen sneller uit te kunnen voeren en geplande bouwprojecten naar voren te halen. Verder wil BZK mensen beschermen tegen risico’s van de spanning op de woningmarkt. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van woningtaxaties en worden consumenten nadrukkelijker gewezen op de mogelijkheid om een voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring op te nemen in de koopovereenkomst.

Verduurzaming
Woningeigenaren worden gestimuleerd om duurzame maatregelen te nemen. Zij kunnen gebruik maken van leningen met een lage rente voor energiebesparing uit Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Het Rijk zet extra middelen in om geld van banken aan te trekken en aantrekkelijke leningen aan te bieden, met name gericht op Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), om zo grote energiezuinige renovaties mogelijk te maken. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is betrokken bij initiatieven voor de gebouwgebonden financiering in het kader van verduurzaming van woningen.

Fiscale regels eigenwoningbezit
Een aantal fiscale regels over eigenwoningbezit wordt in 2019 gewijzigd. Het maximale percentage voor de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning daalt naar 49 procent. In 2018 was dit nog 49,5 procent. Vanaf 2020 zal dit percentage verder dalen totdat het basistarief van ongeveer 37 procent in 2023 is bereikt. Eind 2017 is besloten de hypotheekrenteaftrek bij eigenwoningbezitters met een kleine eigenwoningschuld geleidelijk uit te faseren. In 2019 vindt de eerste stap plaats, waarbij de aftrek daalt naar circa 96 procent van de oorspronkelijke hypotheekrenteaftrek.

Verder in het nieuws

Juridische Poort: meer kennis over fraudeurs nodig

Notarissen hebben onvoldoende middelen om fraude helemaal te voorkomen. Dit blijkt uit de Juridische Poort die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) donderdag hield. De aanwezige (kandidaa...

Notariaat viert feest met ouderen op 50PlusBeurs

Onder het motto ‘De notaris is jarig en viert feest. Proost u met ons mee?’ vierde het notariaat zijn 175-jarig bestaan afgelopen week op de 50PlusBeurs. Bezoekers konden in de KNB-stand een flesje wa...