Projectgroep KNB modelreglement 2015 van start

Deze maand is de projectgroep Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) modelreglement 2015 van start gegaan. Deze projectgroep, die in de plaats is gekomen van de ‘commissie Beekhuis’, ontwikkelt een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.

Leden en adviserende leden
Professor Roel Mertens, de notarissen Lex Hartman en Helen Kolster en Jacqueline Peter (bureau KNB) vormen samen de projectgroep. Mertens en Hartman behoorden voorheen tot de commissie Beekhuis, en hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Modelreglement 2006. De nieuwe projectgroep zal ook advies vragen aan externe organisaties die veel met het appartementsrecht in aanraking komen, zoals VvE Belang en NVM. Met deze samenstelling verwacht de KNB tot een breed gedragen nieuw modelreglement te komen.

Nieuwe wetgeving
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt of nieuwe wetgeving inzake het appartementsrecht wenselijk is. Het is de opzet van de KNB en BZK om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de ontwikkeling van het nieuwe modelreglement en de eventuele nieuwe wetgeving over het appartementsrecht.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...