Provincies werken aan subsidiëring van interprovinciale kavelruil

De provincies Gelderland, Overijssel en Brabant werken samen om de subsidiëring van interprovinciale kavelruil te stroomlijnen. Als dit plan wordt goedgekeurd door de Provinciale Staten van de drie provincies kan een grensoverschrijdende kavelruil ook in de subsidieregeling worden meegenomen. Dit zou dan vanaf 1 januari 2016 mogelijk moeten zijn. Dat blijkt uit een gesprek dat de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) onlangs met had met gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland.

Het niet subsidiëren van interprovinciale kavelruil is een van de struikelblokken die zijn geconstateerd bij ruilverkaveling. Een ander belangrijk bespreekpunt was de voorfinanciering van de Kadasterkosten. Verschillende notarissen hebben hierover aan de bel getrokken bij de KNB en de VASN. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft vervolgens de VASN geadviseerd hoe en met welke boodschap in contact te komen met de provincie.

Kosten inmeten Kadastrale grenzen
Bij kavelruil moet het Kadaster nieuwe Kadastrale grenzen vaststellen en inmeten. De kosten hiervan moeten vooraf aan het Kadaster worden betaald. Het Kadaster stuurt hiervoor een rekening naar de notaris, maar deze mag volgens de wet de nota niet betalen. Het Kadaster gaat echter niets doen voordat de kosten zijn betaald. Dit betekent dat de agrariër dit nu moet voorfinancieren. Een oplossing zou kunnen zijn dat de provincie het voorfinanciert. Dit gebeurt nu al in Overijssel, maar niet in andere provincies. De gedeputeerde van Gelderland gaf aan dit niet standaard te willen doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor pilotprojecten. Dan loopt dit via (provinciale) stichtingen die zich bezighouden met het begeleiden van kavelruilen.

De VASN gaat nu in gesprek met andere provincies.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...