PvdA-plan tegen witteboordencriminaliteit

PvdA-Tweede Kamerleden Recourt en Nijboer hebben afgelopen zaterdag tijdens het partijcongres van de PvdA een actieplan tegen witteboordencriminaliteit gepresenteerd. In het plan pleiten ze ook voor een snelle uitvoering van het centraal aandeelhoudersregister.

Volgens de beide Kamerleden, die woordvoerder voor hun fractie zijn op het gebied van Veiligheid en Justitie respectievelijk Financiën, wordt witteboordencriminaliteit in Nederland onvoldoende aangepakt. Dat kost de samenleving vele miljarden per jaar. Daarom willen de politici dit een halt toeroepen.

Tegengaan fraude
In het plan staan negen maatregelen, een daarvan is een snelle uitvoering van het centraal aandeelhoudersregister. In de aanloop naar het Algemeen Overleg over Civielrechtelijke onderwerpen op 5 februari was er contact tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de VOC (de notariële specialistenvereniging op het gebied van ondernemingsrecht) en Recourt. Er is toen toegelicht dat sommige bv-constructies worden gebruikt als dekmantel voor het plegen van fraude. Door het instellen van een centraal aandeelhoudersregister moet duidelijk worden wie echt achter deze bv’s schuilgaan. Daardoor kunnen witwasconstructies en duistere geldstromen beter in beeld worden gebracht en desnoods worden aangepakt.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...