PVV stelt Kamervragen over ouderenmishandeling

Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV) wil van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten welke maatregelen hij gaat treffen om alle ouderen die worden mishandeld in beeld te brengen. Dit naar aanleiding van de media-aandacht voor dit onderwerp. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) werkt samen met maatschappelijke partners om financiële uitbuiting van ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

Agema vraagt aan de staatssecretaris of zijn plannen om zorgafhankelijke ouderen langer thuis te laten wonen de kans op verwaarlozing, lichamelijke en/of psychische mishandeling, seksueel misbruik of financiële uitbuiting niet alleen maar vergroot. Ook wil de PVV-politica weten of hij de mening deelt dat er vaker aangifte gedaan moet worden tegen plegers van deze laffe daden en dat zij een drie keer hogere straf dienen te krijgen.

Natuurlijke rol
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) neemt deze problematiek serieus en is gestart met het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Een van de doelstellingen is het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. Het ministerie ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de notaris. Notarissen zijn onafhankelijk, integer, deskundig en nemen een vertrouwenspositie in. Deze waarden wil het notariaat inzetten om financiële uitbuiting van ouderen zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Het opvangen van signalen die duiden op financieel misbruik van ouderen en het voorkomen daarvan passen, volgens het ministerie en de KNB, bij de natuurlijke rol van de notaris.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...