Raad van State twijfelt aan kosten- en tijdsbesparing scheiden zonder rechter

De Raad van State (RvS) zet vraagtekens bij de kosten- en tijdbesparing voor de burger die het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ met zich mee zou brengen. Het verschil in behandeltijd tussen de procedure voor de rechter en de ambtenaar van de burgerlijke stand is niet groot, slechts een tot vier weken. Dit schrijft de Afdeling advisering van de RvS in een advies over het ingediende wetsvoorstel.

Ook wordt er in de kostenraming geen rekening gehouden met de kosten die ex-echtgenoten moeten maken voor juridisch advies over de gevolgen van de echtscheiding en om afspraken over de boedelverdeling af te dwingen. Deze kosten zullen vaak ook worden gemaakt als niet de rechter, maar de ambtenaar het huwelijk ontbindt. Om te voorkomen dat een kwetsbare echtgenoot de dupe wordt van de nieuwe manier van scheiden, adviseert de RvS daarnaast te zorgen voor waarborgen waaruit blijkt dat beide echtgenoten de gevolgen van de scheiding hebben geregeld. Dit kan bijvoorbeeld door een overeenkomst te sluiten over de alimentatie, woning en verdeling van de gemeenschap van goederen.

Vereenvoudigde echtscheidingsprocedure
Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen als het wetsvoorstel wordt ingevoerd via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van een vereenvoudigde echtscheidingsprocedure voor echtparen die in onderling overleg een goede regeling overeenkomen. De KNB wil daarom dat scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk wordt, ook voor echtparen met minderjarige kinderen. Wel denkt de KNB dat door het wetsvoorstel 'Scheiden zonder rechter' de druk op de rechterlijke macht niet minder, maar juist meer zal worden, omdat voorlichting over scheiden wordt overgelaten aan folders en websites. De gevolgen van niets of verkeerd regelen openbaren zich in de meeste gevallen pas enkele of vele jaren na de scheiding, op een moment dat er niets meer aan te doen valt of alleen tegen veel hogere kosten.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...