Rondgang voorzitter KNB bevordert samenwerking

KNB-voorzitter Nick van Buitenen is bezig met een uitgebreide kennismakingsronde langs partijen waarmee de KNB regelmatig te maken heeft. De in oktober aangetreden voorzitter wil met zijn ronde de samenwerking tussen de verschillende partijen bevorderen en bij een aantal onderwerpen gezamenlijk optrekken.

‘Het is heel belangrijk om goed contact te hebben met onze stakeholders’, vertelt Van Buitenen over het belang van zijn kennismakingsgesprekken. Inmiddels heeft hij er acht achter de rug, onder meer bij het Kadaster, de NVM en de MKB. ‘Er is samenwerking mogelijk op heel veel terreinen’, is de algemene indruk van Van Buitenen over de gesprekken.

Samenwerking
De rondgang heeft verschillende vormen van samenwerking bestendigd en opgeleverd. Zo gaf het Kadaster aan met de KNB door te willen gaan met het vormgeven van de ideale digitale vastgoedketen en liet de NVM weten graag bij dit proces betrokken te worden. Op een ander gebied krijgt de KNB steun van de MKB: de organisatie staat volledig achter de wens van de KNB om inzage op natuurlijke personen in het Handelsregister te krijgen.

Aanhaken
Ook het gesprek met de NVVB was vruchtbaar: de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken gaat de informatie van de KNB over de nieuwe huwelijksregels verspreiden onder de ambtenaren van de burgerlijke stand. Mensen worden daarmee op een juiste manier verwezen als zij vragen hebben over de nieuwe regels.

Verder in het nieuws

Het jaar 2021 samengevat in een jaaroverzicht

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is in 2021 op allerlei manieren bezig geweest het notariaat futureproof te maken – en te houden. Zo is er een Reflectie Instrument voor (kandidaat-)no...

Invoering Omgevingswet mogelijk verder uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 staat op losse schroeven. De reden: de Eerste Kamer heeft de stemming over deze ingangsdatum uitgesteld. De senatoren vrezen namelijk voor software-...