Rondgang voorzitter KNB bevordert samenwerking

KNB-voorzitter Nick van Buitenen is bezig met een uitgebreide kennismakingsronde langs partijen waarmee de KNB regelmatig te maken heeft. De in oktober aangetreden voorzitter wil met zijn ronde de samenwerking tussen de verschillende partijen bevorderen en bij een aantal onderwerpen gezamenlijk optrekken.

‘Het is heel belangrijk om goed contact te hebben met onze stakeholders’, vertelt Van Buitenen over het belang van zijn kennismakingsgesprekken. Inmiddels heeft hij er acht achter de rug, onder meer bij het Kadaster, de NVM en de MKB. ‘Er is samenwerking mogelijk op heel veel terreinen’, is de algemene indruk van Van Buitenen over de gesprekken.

Samenwerking
De rondgang heeft verschillende vormen van samenwerking bestendigd en opgeleverd. Zo gaf het Kadaster aan met de KNB door te willen gaan met het vormgeven van de ideale digitale vastgoedketen en liet de NVM weten graag bij dit proces betrokken te worden. Op een ander gebied krijgt de KNB steun van de MKB: de organisatie staat volledig achter de wens van de KNB om inzage op natuurlijke personen in het Handelsregister te krijgen.

Aanhaken
Ook het gesprek met de NVVB was vruchtbaar: de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken gaat de informatie van de KNB over de nieuwe huwelijksregels verspreiden onder de ambtenaren van de burgerlijke stand. Mensen worden daarmee op een juiste manier verwezen als zij vragen hebben over de nieuwe regels.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...