‘Schaf terugwerkende kracht faillissement af’

De terugwerkende kracht van faillietverklaring moet worden afgeschaft. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de Tweede Kamer. Met haar brief reageert de KNB op het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure dat in juni bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel beoogt onder meer een real time actueel Centraal Insolventieregister (CIR). Dit maakt de terugwerkende kracht van faillietverklaring overbodig.

De KNB heeft op 1 maart 2016 gereageerd op het conceptwetsvoorstel. De door de KNB gemaakte opmerkingen zijn echter slechts gedeeltelijk of niet overgenomen in het wetsvoorstel. De KNB plaatst daarom enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel dat binnenkort door de Tweede Kamer in behandeling wordt genomen. In haar brief (pdf, 244 kB) merkt de beroepsorganisatie op dat met de voorgestelde aanpassing van artikel 14 Faillissementswet (Fw) nog geen sprake is van real time. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een faillietverklaring die om 9.00 uur wordt uitgesproken (pas) om 17.00 uur in te schrijven in het CIR. Dit strookt niet met de bedoeling van een real time actueel CIR. Gelet op het doel en de behoefte van het handelsverkeer en het notariaat, een real time actueel CIR, dringt de KNB er opnieuw op aan dat de essentialia van een faillietverklaring terstond, dat wil zeggen enkele minuten na de uitspraak, worden ingeschreven en gepubliceerd in het CIR. 

Logisch moment voor afschaffing
Verder dringt de KNB opnieuw aan op afschaffing van de terugwerkende kracht van faillietverklaring. Dit omdat het notariaat hiervan diverse ongewenste gevolgen ondervindt en omdat hiervoor bij een real time actueel CIR geen noodzaak meer is. Artikel 23 Fw bepaalt dat een faillietverklaring terugwerkt tot het begin van de dag waarop deze wordt uitgesproken. Op de dag van de faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege en met terugwerkende kracht tot 00.00 uur zijn goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van zijn tot het faillissement behorend vermogen (beschikking en beheer). In haar brief dringt de KNB aan op koppeling van het moment van intreden van de rechtsgevolgen van een faillietverklaring aan het moment van publicatie hiervan in het CIR en op afschaffing van de terugwerkende kracht van faillietverklaring. De instelling van een real time actueel CIR maakt deze terugwerkende kracht onnodig en is een logisch moment om deze af te schaffen. 

Bijval
De KNB krijgt bijval van de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Radboud Universiteit. Ook zij hebben voor afschaffing van de terugwerkende kracht van faillietverklaring gepleit. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en de KNB is eveneens van mening dat het logisch is om met de invoering van een real time actueel CIR de terugwerkende kracht af te schaffen. 

Verder in het nieuws