Slecht perspectief arbeidsmarkt studenten rechten

Voor afgestudeerde rechten- en economiestudenten zijn de vooruitzichten op een baan het slechtst van alle opleidingscategorieën in het wetenschappelijk onderwijs. Dit blijkt uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Maastricht University.

De arbeidsmarktperspectieven van WO-afgestudeerden verschillen aanzienlijk tussen de verscheidene universitaire richtingen. Het minst nadelig zijn de arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden WO accountancy en belastingen. Voor de overige opleidingstypen binnen WO economie en recht geldt dat er relatief meer banen verloren gaan dan gemiddeld over alle opleidingen. Het slechtst zijn de arbeidsmarkperspectieven voor schoolverlaters WO bedrijfskunde. De werkgelegenheid voor dit opleidingstype zal naar verwachting krimpen. Tegelijkertijd blijft de instroom van WO’ers bedrijfskunde en WO rechten en bestuurskunde op de arbeidsmarkt toenemen, en neemt de vervangingsvraag naar verwachting af, waardoor er weinig ruimte is voor nieuwkomers.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...