SP op werkbezoek bij pilot ‘Financiële bescherming ouderen’

SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen bracht maandag op initiatief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een bezoek aan notariskantoor Van der Hammen in Zevenhuizen. Van Nispen liet zich door notaris Jaap van der Hammen informeren over de pilot ‘Financiële bescherming ouderen’ en ‘onderging’ een intakegesprek voor een levenstestament.

Het levenstestament is een belangrijk instrument in het ouderenproject. In een levenstestament leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Na de uitleg constateerde Van Nispen dat het levenstestament beschermingsbewind kan voorkomen: ‘Het kan  daarmee ontlastend werken voor de rechterlijke macht.’  Van Nispen werd uitvoerig geïnformeerd over  de knelpunten van het levenstestament, bijvoorbeeld over de acceptatie door banken van een volmacht ouder dan twee jaar.

Pilot
De pilot ‘Financiële bescherming ouderen’ maakt deel uit van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De KNB is een werkgroep 'Financiële bescherming ouderen' gestart met als doel het vergroten van kennis binnen de beroepsgroep rondom het thema van financieel misbruik van ouderen en het versterken van het bewustzijn van het notariaat over hun rol daarbij.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...