SP op werkbezoek bij pilot ‘Financiële bescherming ouderen’

SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen bracht maandag op initiatief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een bezoek aan notariskantoor Van der Hammen in Zevenhuizen. Van Nispen liet zich door notaris Jaap van der Hammen informeren over de pilot ‘Financiële bescherming ouderen’ en ‘onderging’ een intakegesprek voor een levenstestament.

Het levenstestament is een belangrijk instrument in het ouderenproject. In een levenstestament leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Na de uitleg constateerde Van Nispen dat het levenstestament beschermingsbewind kan voorkomen: ‘Het kan  daarmee ontlastend werken voor de rechterlijke macht.’  Van Nispen werd uitvoerig geïnformeerd over  de knelpunten van het levenstestament, bijvoorbeeld over de acceptatie door banken van een volmacht ouder dan twee jaar.

Pilot
De pilot ‘Financiële bescherming ouderen’ maakt deel uit van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De KNB is een werkgroep 'Financiële bescherming ouderen' gestart met als doel het vergroten van kennis binnen de beroepsgroep rondom het thema van financieel misbruik van ouderen en het versterken van het bewustzijn van het notariaat over hun rol daarbij.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...