SP stelt Kamervragen over goodwill

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft Kamervragen gesteld over het betalen van goodwill door notarissen die een kantoor willen overnemen. Hij vraagt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie onder meer naar de bezwaren die kleven aan goodwill voor de overname van een notariskantoor.

Van Nispen wil weten of er eerder situaties zijn geweest waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft moeten ingrijpen, omdat (mede) door het vragen van goodwill de eer en het aanzien, en dus de kwaliteit en integriteit, van de beroepsgroep werd aangetast. Tot slot vraagt het SP-Kamerlid zich af welke mogelijkheden er zijn om het vragen van goodwill zoveel mogelijk te beperken.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...