Steun van GCV voor initiatief tot modernisering personenvennootschapsrecht

‘Het rapport van de werkgroep personenvennootschappen creëert een degelijke basis voor modernisering van het personenvennootschapsrecht. De huidige wetgeving op dit gebied is niet meer van deze tijd.’ Daarover bestaat volgens de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) brede consensus onder vennootschapsjuristen en in de maatschappij. Maar de GCV plaatst ook kanttekeningen bij het rapport (pdf).

De werkgroep personenvennootschappen heeft op 15 juni een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap geïntroduceerd. De GCV heeft daarover namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) advies uitgebracht. De GCV steunt het initiatief van de werkgroep tot modernisering van het personenvennootschapsrecht. De GCV ziet echter ook aanleiding voor het maken van een aantal opmerkingen over het rapport. Deze betreffen onder meer de uitwerking van de voorgestelde overgang onder algemene titel bij verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap als daarbij registergoederen en/of aandelen op naam zijn betrokken.

Definitieve versie in voorbereiding
Het wachten is nu op de definitieve versie van het rapport. De werkgroep personenvennootschappen verzamelt alle ingekomen reacties en zal zich daarover beraden. De definitieve versie van het rapport zal naar verwachting komend najaar aan de minister van Veiligheid en Justitie worden aangeboden.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...