Stichting Samen Veilig Ouder Worden komt op voor kwetsbare ouderen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is enthousiast over het initiatief van Stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW). Dit particuliere initiatief biedt mensen in een kwetsbare positie instrumenten waarmee zij zich kunnen beschermen tegen financieel misbruik. Denk aan de toepassing van synthetisch DNA. Hiermee kunnen mensen hun kostbaarheden op een unieke, onopvallende en bijna niet te verwijderen wijze markeren. De DNA-markering is slechts met ultra violetlicht te zien. Niet zichtbaar voor een dief, maar wel voor de politie na opsporing.

Het notariaat wil financiële uitbuiting van ouderen en kwetsbaren zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen. ‘De notaris vervult hierin een maatschappelijke rol door goede voorlichting te geven, maar ook alert te zijn op signalen van onvrije wil’, aldus Jef Oomen, voorzitter van de KNB en trekker vanuit het notariaat in de VWS-alliantie “Veilig financieel ouder worden”. Het doel van deze alliantie is financiële uitbuiting integraal op lokaal, regionaal en landelijk niveau aanpakken. ‘Het initiatief van Stichting SVOW sluit hier goed op aan’, aldus Oomen.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...