Teeven: notariaat moet zelf professionele standaard bepalen

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil eerst de uitkomst afwachten van de discussie binnen de notariële beroepsgroep naar aanleiding van de HEMA notarisservice. Het is in eerste instantie aan de beroepsgenoten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zelf om de professionele standaard te bepalen, aldus de staatssecretaris.

Dit antwoordt Teeven op eerdere Kamervragen van Tweede Kamerlid Jan de Wit (SP). De Wit wilde weten of de staatssecretaris de werkwijze van de HEMA notarisservice wenselijk vindt, of er voldoende ruimte is voor cliënten en de notaris om een goede belangenafweging te maken en of de werkwijze van het HEMA-initiatief ertoe kan leiden dat cliënten onvoldoende voorgelicht zullen worden over de effecten van hun keuzes. Volgens de staatssecretaris is dat een vraag naar de invulling van de notariële informatieplicht. De staatssecretaris heeft begrepen dat de KNB het HEMA-initiatief gaat toetsen bij de tuchtrechter en dat er binnen de beroepsgroep een levendig debat is ontstaan over de invulling van de notariële informatie- en geheimhoudingsplicht. Dat wil hij eerst afwachten. De staatssecretaris ziet daarom geen aanleiding om op dit moment maatregelen te nemen dit marktinitiatief tegen te gaan.

KNB-bestuur legt HEMA-service voor aan tuchtrechter
Eind oktober lanceerde de HEMA de notarisservice. Via deze service kunnen consumenten hun samenlevingscontract of testament online opstellen in enkele stappen. Het concept volgt later via e-mail. De consument heeft vervolgens de keuze uit diverse notariskantoren om de akte bij te laten passeren. De (gekozen) notaris neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken voor ondertekening. De kosten zijn standaard 125 euro per akte. Naar de mening van het bestuur is niet duidelijk of betrokken notarissen notariële wet- en regelgeving naleven. De KNB zal daarom deze zaak voorleggen aan de tuchtrechter. Daarnaast start de KNB begin volgend jaar een discussie in de beroepsgroep hoe het notariaat – gelet op de maatschappelijke en digitale ontwikkelingen – in de toekomst zijn zorgplicht op een passende manier kan blijven invullen, zodat de rechtsbescherming gewaarborgd is.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...