Teeven positief over Stappenplan wilsonbekwaamheid

Tijdens de procedurevergadering van de commissie Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer van woensdag 22 januari is besloten de brief van staatssecretaris Teeven over het Stappenplan wilsonbekwaamheid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de voorlichting van erflaters op de agenda te zetten van het Algemeen Overleg civielrechtelijke onderwerpen op 5 februari. In de brief schrijft Teeven onder andere dat het stappenplan een praktijkgericht toetsingskader aan notarissen biedt wanneer hij moet oordelen over de wilsbekwaamheid van een cliënt.

Naast het stappenplan noemt de staatssecretaris ook het protocol, op grond waarvan notarissen een onafhankelijke arts kunnen inschakelen. De staatssecretaris schreef deze brief naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 3 juli. Daarin zegde hij toe met de KNB te spreken over de wijze waarop in de notariële beroepsuitoefening aandacht wordt besteed aan de wilsbekwaamheid van de erflater en over de wijze waarop de notaris zijn voorlichtende taak uitoefent wanneer een onroerend goed tot de nalatenschap behoort en er ook schulden in die nalatenschap zitten. Op basis van het overleg met de KNB laat Teeven weten dat het notariaat ook hard werkt om het bewustzijn van de notaris te vergroten over financieel misbruik, hoe hij dat kan signaleren en wat hij dan kan doen. Teeven schrijft verder dat de KNB de brochure ‘Een erfenis, wat nu’ gaat aanpassen, zodat daarin de risico’s die er kleven aan het aanvaarden van een erfenis nog beter tot uiting komen. Deze brochure zal in het voorjaar beschikbaar komen.

KNB tevreden
De KNB is erg tevreden dat het onderwerp op de agenda komt van het Algemeen Overleg. Ter voorbereiding daarop zal de KNB de relevante Kamerleden de laatste stand van zaken op dit dossier nog toezenden.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...