Teeven reageert op dossier Blijleven

‘Ik heb geen signalen dat er sprake zou zijn van structureel tekortschietend toezicht van het BFT’. Dit zegt staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in een reactie op het bericht ‘Waakhond voor notarissen in diskrediet’ in het Financieele Dagblad van 19 november. Teeven antwoordt met zijn brief op verzoek van Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP), die de staatssecretaris om een reactie vroeg op het artikel over het ‘vermeende tekortschietende toezicht door het Bureau Financieel Toezicht (BFT)’.

Teeven wijst op de wettelijke bevoegdheid van de notaris tot beheer en beschikking over de derdengelden. Hij stelt dat het bestaan van de derdengeldenrekening voorkomt dat financiële problemen van de notaris en/of zijn kantoor leiden tot schade bij de cliënt. ‘In onderhavige zaak was niet de derdengeldenrekening zelf het probleem, maar het kennelijke disfunctioneren van de betrokken notaris’, aldus Teeven. Het slot van zijn brief wijdt de staatssecretaris aan het contact tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de opvolger van Blijleven. ‘Beide partijen hebben mij inmiddels laten weten dat dit gesprek geleid heeft tot overeenstemming over de financiële afwikkeling en dat de opvolger is begonnen met het uitkeren van de gelden aan de cliënten van oud-notaris B.’

Lees de volledige brief van staatssecretaris Teeven hier.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...