Teeven: Scheiden via burgerlijke stand mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks hun echtsscheiding zelf regelen bij de burgerlijke stand. Volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie is deze regeling eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger. Teeven heeft het wetsvoorstel hiervoor voor advies naar verschillende instanties gestuurd, waaronder de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Met de regeling wil Teeven echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding en geen minderjarige kinderen hebben, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven voor de afwikkeling daarvan. Zij kunnen daarom straks een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die moet nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden. Daarna moeten zij in persoon op het gemeentehuis komen om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te bepalen of zij allebei willen scheiden. Vervolgens kan de ambtenaar de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. De  echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen blijft ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst. De regels voor een echtscheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan ook gelden voor het geregistreerde partnerschap.

KNB voorstander vereenvoudigde echtscheidingsprocedure
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van een vereenvoudigde echtscheidingsprocedure voor echtparen die in onderling overleg een goede regeling overeenkomen en wil daarom dat scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk wordt. Dit zou volgens de beroepsorganisatie ook moeten gelden voor echtparen mét minderjarige kinderen. Als die immers in onderling overleg tot een goede regeling kunnen komen, dan moeten zij ook in staat zijn zorgafspraken te maken voor hun kinderen.

Verdere procedure
Het wetsvoorstel ligt nu ter consultatie. De consultatie duurt tot 9 februari 2014. De KNB zal voor die einddatum met een inhoudelijke reactie komen.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...