Teeven: Scheiden via burgerlijke stand mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks hun echtsscheiding zelf regelen bij de burgerlijke stand. Volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie is deze regeling eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger. Teeven heeft het wetsvoorstel hiervoor voor advies naar verschillende instanties gestuurd, waaronder de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Met de regeling wil Teeven echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding en geen minderjarige kinderen hebben, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven voor de afwikkeling daarvan. Zij kunnen daarom straks een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die moet nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden. Daarna moeten zij in persoon op het gemeentehuis komen om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te bepalen of zij allebei willen scheiden. Vervolgens kan de ambtenaar de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. De  echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen blijft ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst. De regels voor een echtscheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan ook gelden voor het geregistreerde partnerschap.

KNB voorstander vereenvoudigde echtscheidingsprocedure
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van een vereenvoudigde echtscheidingsprocedure voor echtparen die in onderling overleg een goede regeling overeenkomen en wil daarom dat scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk wordt. Dit zou volgens de beroepsorganisatie ook moeten gelden voor echtparen mét minderjarige kinderen. Als die immers in onderling overleg tot een goede regeling kunnen komen, dan moeten zij ook in staat zijn zorgafspraken te maken voor hun kinderen.

Verdere procedure
Het wetsvoorstel ligt nu ter consultatie. De consultatie duurt tot 9 februari 2014. De KNB zal voor die einddatum met een inhoudelijke reactie komen.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...