Thema KNB-jaarcongres 2017 wordt ‘ethiek en integriteit’

Ethiek en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor het notariaat. Ook staan deze onderwerpen de laatste tijd maatschappelijk op de kaart. Daarom heeft het bestuur gisteren formeel besloten het jaarcongres en de regiobijeenkomsten van 2017 aan dit onderwerp te wijden.

Deskundig en integer optreden, onafhankelijkheid en onpartijdigheid vormen de belangrijkste kenmerken van de beroepshouding van de notaris als dienstverlener en beschermer van de rechtszekerheid. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat juristen steeds meer uitgedaagd worden hun handelen op integriteit te toetsen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Panama Papers’, maar ook aan het meewerken aan schenkingen op papier ter verlaging van de AWBZ-grondslag of aan AB/BA-transacties. Ook het proefschrift van Raymund Schütz over de rol van het notariaat in en na WOII is een belangrijke aanleiding om als beroepsgroep na te denken over ons eigen handelen. Kunnen we volstaan met de mededeling dat wat niet verboden is, ook is toegestaan? Wat is onze morele verantwoordelijkheid?
Leg daarnaast de uitkomsten uit het onderzoek ‘Dreiging en geweld in het notariaat’, dat laat zien dat (kandidaat-)notarissen soms met moeilijke situaties te maken krijgen, waarin het lastig kan zijn ‘de rug recht te houden’.

Bewustzijn vergroten
Integer en ethisch handelen is niet altijd een automatisme. Het is belangrijk om als beroepsgroep over dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen steeds met elkaar in discussie te gaan. Daarnaast kunnen we met dit onderwerp de maatschappij laten zien voor welke afwegingen notarissen staan. Naast het jaarcongres staan ook de regiobijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2017 in het teken van ‘ethiek en integriteit’. Door op meerdere momenten in het jaar aandacht te vragen voor het onderwerp wordt het bewustzijn onder en de betrokkenheid van de leden bij dit onderwerp vergroten.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...