Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling in werking getreden

Vanwege de nieuwe regels voor de kosten van de tuchtprocedure, die per 1 januari 2018 zijn ingegaan, hebben de kamers voor het notariaat een richtlijn opgesteld: de Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat. Uitgangspunt bij een gegrondverklaring is ‘kostenveroordeling, tenzij…’.

In de nieuwe regels is opgenomen dat de klager 50 euro griffierecht betaalt. Indien een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de notaris het door de klager betaalde griffierecht te vergoeden. Daarnaast kan de notaris, in geval van oplegging van een maatregel, veroordeeld worden in de kosten die de klager heeft gemaakt voor het voeren van de procedure en in de kosten van de kamer. De klager kan nooit een kostenveroordeling opgelegd krijgen.

Niet opleggen of matigen
Bijzondere omstandigheden kunnen voor de kamers aanleiding zijn om de kostenveroordeling niet op te leggen of te matigen. In de richtlijn worden als voorbeelden genoemd: geringe ernst van het feit, draagkracht van de notaris, en/of diens opstelling in de aanloop naar en tijdens de tuchtprocedure. De KNB adviseert daarom om tijdens de zitting ook met betrekking tot een eventuele kostenveroordeling verweer te voeren.

Ongelukkig
Het bestuur van de KNB is zeer ongelukkig met de eenzijdige wijze waarop de kostenveroordeling plaatsvindt: het moet ook mogelijk zijn om (notoire) klagers te veroordelen in de proceskosten van de notaris indien de klager in het ongelijk wordt gesteld. Aangezien dit niet wettelijk geregeld is, vindt het bestuur dat notarissen (in hun algemene voorwaarden) met cliënten overeen moeten kunnen komen dat de notaris een forfaitair bedrag aan proceskosten in rekening moet kunnen brengen bij de cliënt dat gelijk is aan het bedrag waartoe de notaris veroordeeld zou kunnen worden volgens deze richtlijn.

In rekening brengen
KNB-voorzitter Nick van Buitenen schreef eerder al in zijn column in Notariaat Magazine over de automatische kostenveroordeling. Hij pleit ervoor dat het, gezien de nieuwe visie van de overheid op de kosten van tuchtrecht, mogelijk zou moeten zijn om in algemene voorwaarden op te nemen dat bij een tuchtklacht de in het gelijk gestelde partij de kosten van de procedure in rekening kan brengen bij de in het ongelijk gestelde partij. In 2008 was de tuchtrechter het daar nog niet mee eens, maar mogelijk ligt dat nu anders.

Verder in het nieuws

Kamervragen Uitvoeringswet AVG beantwoord

Ook het midden- en kleinbedrijf moet op 25 mei 2018 voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Eerste en Tweede Kamer over ...

Antwoorden over vertraging erf- en schenkbelasting

De vertraging van de aanslagoplegging van erf- en schenkbelasting hoeft geen belemmering te zijn voor het verdelen en uitkeren van een nalatenschap. Dat antwoordt de staatssecretaris van Financiën, Me...