Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling in werking getreden

Vanwege de nieuwe regels voor de kosten van de tuchtprocedure, die per 1 januari 2018 zijn ingegaan, hebben de kamers voor het notariaat een richtlijn opgesteld: de Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat. Uitgangspunt bij een gegrondverklaring is ‘kostenveroordeling, tenzij…’.

In de nieuwe regels is opgenomen dat de klager 50 euro griffierecht betaalt. Indien een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de notaris het door de klager betaalde griffierecht te vergoeden. Daarnaast kan de notaris, in geval van oplegging van een maatregel, veroordeeld worden in de kosten die de klager heeft gemaakt voor het voeren van de procedure en in de kosten van de kamer. De klager kan nooit een kostenveroordeling opgelegd krijgen.

Niet opleggen of matigen
Bijzondere omstandigheden kunnen voor de kamers aanleiding zijn om de kostenveroordeling niet op te leggen of te matigen. In de richtlijn worden als voorbeelden genoemd: geringe ernst van het feit, draagkracht van de notaris, en/of diens opstelling in de aanloop naar en tijdens de tuchtprocedure. De KNB adviseert daarom om tijdens de zitting ook met betrekking tot een eventuele kostenveroordeling verweer te voeren.

Ongelukkig
Het bestuur van de KNB is zeer ongelukkig met de eenzijdige wijze waarop de kostenveroordeling plaatsvindt: het moet ook mogelijk zijn om (notoire) klagers te veroordelen in de proceskosten van de notaris indien de klager in het ongelijk wordt gesteld. Aangezien dit niet wettelijk geregeld is, vindt het bestuur dat notarissen (in hun algemene voorwaarden) met cliënten overeen moeten kunnen komen dat de notaris een forfaitair bedrag aan proceskosten in rekening moet kunnen brengen bij de cliënt dat gelijk is aan het bedrag waartoe de notaris veroordeeld zou kunnen worden volgens deze richtlijn.

In rekening brengen
KNB-voorzitter Nick van Buitenen schreef eerder al in zijn column in Notariaat Magazine over de automatische kostenveroordeling. Hij pleit ervoor dat het, gezien de nieuwe visie van de overheid op de kosten van tuchtrecht, mogelijk zou moeten zijn om in algemene voorwaarden op te nemen dat bij een tuchtklacht de in het gelijk gestelde partij de kosten van de procedure in rekening kan brengen bij de in het ongelijk gestelde partij. In 2008 was de tuchtrechter het daar nog niet mee eens, maar mogelijk ligt dat nu anders.

Verder in het nieuws

WWFT 2018 in aantocht

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instelling...

Talkshow KNB Live terugkijken

Een week geleden was in het Spant! in Bussum de talkshow KNB Live, gepresenteerd door KNB-voorzitter Nick van Buitenen. Een mooie line-up van gasten schoof bij hem aan tafel aan. De compilatie van dez...

Financiële zorgplicht notaris onder de loep

Hoe kun je samen zorgen dat mensen zich op een goede manier aan de regels houden? Deze vraag stelde Marijke Kaptein, directeur van Bureau Financieel Toezicht (BFT) 3 juli tijdens het wetenschappelijk ...

KNB maakt kennis met minister Sander Dekker

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming kreeg maandag 2 juli bezoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Voorzitter Nick van Buitenen, directeur Hans Kuijpers en juridisch adv...