Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling in werking getreden

Vanwege de nieuwe regels voor de kosten van de tuchtprocedure, die per 1 januari 2018 zijn ingegaan, hebben de kamers voor het notariaat een richtlijn opgesteld: de Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat. Uitgangspunt bij een gegrondverklaring is ‘kostenveroordeling, tenzij…’.

In de nieuwe regels is opgenomen dat de klager 50 euro griffierecht betaalt. Indien een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de notaris het door de klager betaalde griffierecht te vergoeden. Daarnaast kan de notaris, in geval van oplegging van een maatregel, veroordeeld worden in de kosten die de klager heeft gemaakt voor het voeren van de procedure en in de kosten van de kamer. De klager kan nooit een kostenveroordeling opgelegd krijgen.

Niet opleggen of matigen
Bijzondere omstandigheden kunnen voor de kamers aanleiding zijn om de kostenveroordeling niet op te leggen of te matigen. In de richtlijn worden als voorbeelden genoemd: geringe ernst van het feit, draagkracht van de notaris, en/of diens opstelling in de aanloop naar en tijdens de tuchtprocedure. De KNB adviseert daarom om tijdens de zitting ook met betrekking tot een eventuele kostenveroordeling verweer te voeren.

Ongelukkig
Het bestuur van de KNB is zeer ongelukkig met de eenzijdige wijze waarop de kostenveroordeling plaatsvindt: het moet ook mogelijk zijn om (notoire) klagers te veroordelen in de proceskosten van de notaris indien de klager in het ongelijk wordt gesteld. Aangezien dit niet wettelijk geregeld is, vindt het bestuur dat notarissen (in hun algemene voorwaarden) met cliënten overeen moeten kunnen komen dat de notaris een forfaitair bedrag aan proceskosten in rekening moet kunnen brengen bij de cliënt dat gelijk is aan het bedrag waartoe de notaris veroordeeld zou kunnen worden volgens deze richtlijn.

In rekening brengen
KNB-voorzitter Nick van Buitenen schreef eerder al in zijn column in Notariaat Magazine over de automatische kostenveroordeling. Hij pleit ervoor dat het, gezien de nieuwe visie van de overheid op de kosten van tuchtrecht, mogelijk zou moeten zijn om in algemene voorwaarden op te nemen dat bij een tuchtklacht de in het gelijk gestelde partij de kosten van de procedure in rekening kan brengen bij de in het ongelijk gestelde partij. In 2008 was de tuchtrechter het daar nog niet mee eens, maar mogelijk ligt dat nu anders.

Verder in het nieuws

'Andere rol voor notaris door blockchain'

De toepassing van blockchain zal het notariaat niet vervangen, maar zal wel zorgen voor een verandering van de rol van de notaris. Het notariaat zal daarbij steeds mee moeten blijven denken over de ju...

Schriftelijke vragen over pensioen notarissen

Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Maarten Groothuizen (beiden D66) hebben aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming schriftelijke vragen gesteld...

KNB experimenteert met permissioned blockchain

De Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB) gaat experimenteren met een eigen permissioned blockchain. Dat is de uitkomst van de vier blockchain Innovationlabs die het afgelopen jaar zijn gehoud...